Рудин ООД ( Visit Website )

Рудин ООД

За нас най-важно е да спечелим и съхраним доверието на своите клиенти. Дружеството се стреми да прилага процеси за ефективна и ефикасна комуникация с клиентите с цел удовлетворяване на техните изисквания...

Презентация

Рудин ООД

Рудин ООД е създадено през 1990 година. Лидер е на българския пазар за извършване на: машинен ремонт и монтаж на тръбопроводи,

 • котли
 • кранови уредби
 • носещи и стоманорешетъчни конструкции
 • електроремонт и монтаж на уредби 0.4, 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400 kV.

 

За нас най-важно е да спечелим и съхраним доверието на своите клиенти. Дружеството се стреми да прилага процеси за ефективна и ефикасна комуникация с клиентите с цел удовлетворяване на техните изисквания. За това основен акцент в нашата работа е съответствието на предлаганите продукти и услуги с изискванията на европейските стандарти за качество.

 

Машинна част

 • ремонт и изграждане на котли;
 • ремонт и направа на тръбопроводи високо и ниско налягане;
 • ремонт и изграждане на електрофилтри;
 • производство и монтаж на стоманени конструкции;
 • производство и монтаж на стоманорешетъчни конструкции и мачти.

 

Електро част

 • изграждане на електропроводи 20/110/220/400kV;
 • изграждане на подстанции;
 • изграждане на кабелни линии до 400kVj
 • монтаж на силови трансформатори;
 • ремонт и изграждане на шинопроводи;
 • пъпен инженеринг на съоръжения свързани с дистрибуцията и транзитиране на електроенергия от ветроенергийни паркове и фотоволтаични инсталации.

 

Строителство

 • строителство на промишлени сгради;
 • изграждане на сложни фундаменти;
 • изграждане на пътища;
 • изграждане на подпорни диги и стени;
 • производство на арматурни заготовки и стоманени закладни части.

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Рудин ООД - Стара Загора

Рудин ООД - Стара Загора

042 64 46 44

Тръбопроводи

Стара Загора, ул Св.Княз Борис I

136, вх. А

Нашите предимства:

 • Способност да изпълняваме всички изисквания на клиентите;
 • Стриктен контрол на качеството;
 • Съвременно оборудване и транспортна техника Модерна база;
 • Атрактивни цени;
 • Професионален екип.