Счетоводител Румяна Тодорова ( Visit Website )

Счетоводни фирми София Румяна Тодорова Румяна Тодорова
Счетоводител Румяна Тодорова

Подаване на данъчни декларации по ДДС

Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти

ТРЗ услуги


Презентация

Румяна Тодорова Румяна Тодорова Румяна Тодорова Румяна Тодорова Румяна Тодорова

Румяна Тодорова

Счетоводител Румяна Тодорова

 • Подаване на данъчни декларации по ДДС
 • Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти
 • ТРЗ услуги
  • ведомости
  • декларации 1, 6, 7
  • трудови договори
  • уведомления
  • платежни нареждания към декларациите
 • ГФО - годишни финансови отчети
  • баланси
  • отчети за приходи / разходи
  • отчет за собствен капитал
  • парични потоци
  • приложение към отчет
 • Разполага с Електронен подписза подаване на необходимите декларации по интернет.

 

Счетоводни фирми София

 

Румяна Тодорова

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводител Румяна Тодорова - София

Счетоводител Румяна Тодорова - София

0889 53 00 97

N/A

София, бул. Стамболийски 57

rumihrod@abv.bg

Румяна Тодорова

Румяна Тодорова