Bilingua Trans

  • Bilingua Trans

    Bilingua Trans

    предоставя професионални преводи с високо качество и легализация на документи – лични, фирмени, документи за обучение, сертификати, дипломи

Bilingua Trans

Bilingua Trans

Фирмата предоставя писмени и устни преводи и легализация на документи.

Агенция за преводи и легализация „Билингва Транс“ предоставя професионални преводи с високо качество и легализация на документи – лични, фирмени, документи за обучение, сертификати, дипломи, превод на технически, юридически, медицински, финансови, икономически текстове, преводи свързани с туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и реклама, превод на уеб сайтове. Предоставяме както писмени, така и устни преводи. Всяка писмена работа се издава на фирмена бланка с подпис и печат. Документите преминават през клиент – преводач – редактор – оформление – куриер – клиент. Устните преводи включват придружаване при преговори, превод на документи пред нотариус от заклет преводач. 

Карта