Счетоводни услуги - достъпни цени ( Visit Website )

София Счетоводни услуги Счетоводни услуги
Счетоводни услуги - достъпни цени

Предлагаме пълно счетоводно обслужване, ТРЗ услуги, данъчни и бизнес консултации, съставяне на годишен финансов отчет и декларации на физически и юридически лица...


Презентация

Счетоводни услуги Счетоводни услуги Счетоводни услуги Счетоводни услуги Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги - достъпни цени

Предлагаме пълно счетоводно обслужване, ТРЗ услуги, данъчни и бизнес консултации, съставяне на годишен финансов отчет и декларации на физически и юридически лица. Дългогодишният ни опит в разнообразни сфери на дейност гарантира качествени услуги, коректност и максимална неангажираност на клиента.

 

Счетоводни услуги

Цени

За всички нови клиенти, сключили договор за счетоводно обслужване – първият месец безплатно!!!

 

Цени за абонаментно счетоводно обслужване

 

Фирми нерегистрирани по ЗДДС

Брой документи на месец Фирми занимаващи се с услуги Фирми занимаващи се с търговия
до 20 документа 50 лева 80 лева
от 21 до 40 документа 80 лева 100 лева
от 41 до 60 документа 100 лева 120 лева
от 61 до 80 документа 120 лева 140 лева
от 81 до 100 документа 140 лева 160 лева
над 100 документа по договаряне по договаряне

Фирми регистрирани по ЗДДС

Брой документи на месец Фирми занимаващи се с услуги Фирми занимаващи се с търговия
до 20 документа 80 лева 100 лева
от 21 до 40 документа 105 лева 125 лева
от 41 до 60 документа 130 лева 150 лева
от 61 до 80 документа 155 лева 175 лева
от 81 до 100 документа 180 лева 200 лева
над 100 документа по договаряне по договаряне

Годишно счетоводно приключване

до 50 документа годишно 120 лева
от 51 до 100 документа годишно 160 лева
от 101 до 150 документа годишно 230 лева
над 150 документа годишно по договаряне

 

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 3 души. При по-голям персонал се добавят следните суми:

 • по 7 лв. за всяко лице над 3-те лица

 

Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавя следната сума:

 • до 2 придобивания/изпращания на месец - 10 лв.
 • От 3 до 5 придобивания/изпращания на месец - 25 лв.
 • От 6 до 10 придобивания/изпращания на месец - 50 лв.
 • Над 10 – по договаряне

 

Забележка:

 • в цената е включено годишно счетоводно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет към НСИ за клиенти на счетоводно абонаментно обслужване при нас през цялата година
 • цените са със включено ДДС
 • документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански операции – фактура, банкови извлечения и други документи
 • персонал е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване
 • цените могат да варират взависимост от дейността и сложността на счетоводните операции.

 

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

 • разработване на инидивидуален сметкоплан
 • осчетоводяване на първичните документи
 • следене на обороти и салда по сметки
 • изготвяне на дневник за покупки и продажби
 • изготвяне на справка-декларация съгласно ЗДДС
 • изготвяне и подаване на месечни VIES декларации
 • изготвяне на годишна данъчна декларация
 • годишно счетоводно обслужване
 • изготвяне на оборотна ведомост, ОПР и баланс
 • следене на оборота за регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • справки за задължения и вземания по партньори
 • следене на плащания и постъпления по фактури
 • изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • изготвяне и подаване на Интрастат по електронен път

ТРЗ услуги

 • изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, граждански договори и договор за управление и контрол и тяхното регистриране в НАП
 • попълване на трудови и осигурителни книжки
 • изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати
 • изготвяне и подаване на Декларация 1 и Декларация 6
 • попълване на платежни нареждания за осигурителни вноски и ДОД
 • обработка на болнични листове
 • изготвяне и подаване в НАП на уведомление по чл. 62 от КТ
 • отчитане на отпуските на работник/служител
 • изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения
 • изготвяне на УП – 2, УП – 3
 • консултация при наемане и освобождаване на персонал
 •  

Карта

 

Счетоводни услуги

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводни услуги - достъпни цени - София

Счетоводни услуги - достъпни цени - София

0877 555 861

N/A

София

Счетоводни услуги - достъпни цени

Счетоводни услуги