Дидадел ЕООД

 • Дидадел ЕООД

  Дидадел ЕООД

  Пълно счетоводно обслужване на ЕТ, ЕООД, ООД, стоматолози, общо практикуващи лекари, практикуващи свободни професии и земеделски производители.

Дидадел ЕООД

Дидадел ЕООД

Пълно счетоводно обслужване на ЕТ, ЕООД, ООД, стоматолози, общо практикуващи лекари, практикуващи свободни професии и земеделски производители.

 • Съставя първични счетоводни документи
 •  Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Онлайн подаване на всички видове декларации.
 • Водене на склад
 • внос - износ
 • Онлайн банкиране
 • Съставяне на платежни документи
 • Услуги за регистрация на нови фирми
 • Комуникира с клиенти във връзка с текущата работа и уточняване на детайли
 • Всички услуги, свързани с персонала, трудовите договори, заплатите, осигуряването.
 • Осигуряване на служба по трудова медицина и оценка на риска
 • Предоставяме и консултантски услуги, както и коментар на изготвяните периодични отчети.
 • Изготвяне и представяне на ГФО- годишен финансов отчет, статистически отчети.
 • Помощ при спорни въпроси и казуси.Индивидуален подход към потребностите и финансовите възможности на всеки клиент.
 • За всяка фирма се изготвя индивидуален пакет от услуги и ценова оферта.

Карта