Профицентър 2010 ЕООД

 • Профицентър 2010 ЕООД

  Профицентър 2010 ЕООД

  Консултации и услуги за малкия или средния бизнес. Пълно счетоводно обслужване, администриране на персонала и ТРЗ, счетоводни консултации, годишно счетоводно приключване и др.

Профицентър 2010 ЕООД

Профицентър 2010 ЕООД

Консултации и услуги за малкия или средния бизнес. Пълно счетоводно обслужване, администриране на персонала и ТРЗ, счетоводни консултации, годишно счетоводно приключване и др.

Счетоводните ни услуги осигуряват всичко, от което Вашата фирмата има нужда за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство. При сключване на договор за счетоводно обслужване ще се съобразим с конкретните нужди на вашата фирмата - като размер на документооборота, специфични особености на бизнеса Ви и други. 

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната и дейност.

 • Разработване на индивидуален сметкоплан.

 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните и потребности.

 • Изготвяне на месечните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им в НАП.

 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.

 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки.

 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата.

 • Изчисляване на амортизационните отчисления.

 • Изчисляване на текущия финансов резултат

Карта