Счетоводна кантора ЦЕРТУС

 • Счетоводна кантора ЦЕРТУС

  Счетоводна кантора ЦЕРТУС

  Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти

 

Счетоводни къщи София

Ние сме екип от млади и амбициозни професионалисти с мисия да ви помогнем с административната тежест на вашия бизнес.

Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.

Работим и от разстояние, като всички документи може да придвижваме онлайн, чрез собствена криптирана система за „безхартиено“ движение на документи с осигурен дистанционен уеб-базиран достъп за клиентите ни. Това спестява ценно време и ни позволява да обслужваме фирми във всички части на страната, без да се налага личното присъствие на техен представител.

Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.

За клиентите

Могат да разчитат на професионални счетоводни услуги, отговарящи на законовите норми.

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието им и да снижим до минимум ангажиментите им по отношение на счетоводната и данъчната отчетност.

Осигуряваме надеждна и спокойна работа за всеки наш клиент.

За екипа

Екипът ни се състои от високообразовани и високомотивирани счетоводители, които са компетентни и отговорни. Работим бързо, отговорно и умеем да изпълняваме срокове. Гарантираме висок професионализъм при изпълнението на всяка задача и казус, ведно с натрупания 10-годишен опит ни нарежда сред предпочитаните счетоводни къщи в София.
Осигуряваме непрекъснато обучение и възможности за развитие на своите умения, способности и компетенции.

Заедно сме, защото вярваме в положителната екипна работа и знаем, че идеите, знанието и трудът на целия ни екип гарантират и с годините доказват предоставянето на качествени услуги.

Силно вярваме в коректните партньорски взаимоотношения и знаем, че това е цената на нашия успеха

Счетоводни услуги

Нашите счетоводни услуги ще ви позволят да се съсредоточите основно в управлението на своя бизнес, оставяйки за нас административната тежест.

В счетоводна кантора Цертус ще получите индивидуален подход и коректно отношение, независимо дали сте утвърден лидер във вашия бранш, дали притежавате малък семеен бизнес, или все още се колебаете дали да започнете дейност.

Предлагаме за български и международни компании с различни икономически дейности следните услуги:

Оперативно счетоводство

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на консолидирани Годишни Финансови Отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител.

Други услуги

 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи;
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ и НЗОК;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Текущи консултации, относно измененията на законовата и нормативна база;
 • Представителство пред данъчните власти при ревизии.

Счетоводното обслужване може да осъществяваме и посредством онлайн счетоводство чрез собствена криптирана система за „безхартиено“ движение на документи с осигурен дистанционен уеб-базиран достъп. Така предоставяме достъп до нашите счетоводни услуги на клиенти в цялата страна, като им спестяваме време, което могат да използват за увеличаване на печалбата си.

За кого е подходящо онлайн счетоводството?

На практика, за всички търговци, които не разполагат с достатъчно време, за да дойдат при нас за подписване, подпечатване и взимане на документи, които да представят пред институциите.

Фирмените документи може да бъдат изпращани освен online и по куриер, а данните към институциите се подават с нашия електронен подпис.

Получените документи се обработват чрез специализиран счетоводен софтуер, а при необходимост от справки лесно може да ги получите чрез достъп до криптираната ни онлайн система.Тази фирма е регистрирана на следните места: