СЕВИ-ЕМ ООД   ( Visit Website )

Това,което ни прави щастливи е възможността да осъществим мечтите си

СЕВИ-ЕМ ООД е създадена през 2000-та година в град София.
Специализирана е в подготовката на вътрешни нормативни актове на счетоводната отчетност, цялостно счетоводно обслужване, данъчни консултации и експертизи, инвестиционни проекти и кредитни обосновки, оперативни консултации в областта на счетоводството и общо икономически проблеми, в съответствие със свързаното с тях законодателство.

Нашата фирма ползва услугите на дипломирани експерт счетоводители, квалифицирани счетоводители с голям практически опит и юристи в областта на трудовите и социално-осигурителни отношения, за да осигури качеството и надеждността на предлаганите услуги.

 

Услуги

СЕВИ-ЕМ ООД предоставя на вниманието на клиентите си следните услуги:

СЕВИ-ЕМ ООД
 • Пълно счетоводно обслужване;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Разработване на принципни насоки и конкретни описателни процедури за организация отчетността на дружеството;
 • Регистрации и административни услуги;
 • Разработване на счетоводна политика и правилник за документооборота на дружеството;
 • Подготовка на вътрешни правила за организация на работната заплата;
 • Текущи консултации за клиентите ни във връзка със счетоводната отчетност, данъчни въпроси, трудово правни проблеми, социални и здравноосигурителни отношения и други общо икономически проблеми.

 

Клиенти

СЕВИ-ЕМ ООД  

Дългогодишният опит и професионализъм на “СЕВИ-ЕМ“ в областта на счетоводните услуги е заслужил доверието на над 30 дружества с разнообразен предмет на дейност. Ние обслужваме фирми в областта на здравеопазването, индустрията, търговията, строителството и други сфери.

 

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:СЕВИ-ЕМ ООД
СЕВИ-ЕМ ООД
02/ 953 10 26
гр.София, бул.“Цар Борис IІІ” №21

СЕВИ-ЕМ ООД

 • дипломирани експерт счетоводители
 • голям практически опит
 • юристи в областта на трудовите и социално-осигурителни отношения
 • счетоводни услуги и на английски език

 

СЕВИ-ЕМ ООД