Сис кредит

 • Сис кредит

  Сис кредит

 

Онлайн кредити с лошо цкр

Сис кредит е микрофинансираща институция, създадена през 2006г. и предлагаща кредити до 50000лв. Компанията е вписана в Регистъра на Българска Народна Банка по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и притежава сертификат от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни.

Фокусът в дейността на Сис Кредит е поставен върху финансирането на стартиращ бизнес, подпомагане на земеделски производители и предоставянето на бизнес кредити.

Нашият екип държи на професионалното обслужване на клиентите ни и се стремим да работим в съответствие с най-добрите Европейски практики. От 2012г. Сис Кредит е член на Microfinance Centre, организация, обединяваща над 100 микрофинансиращи институции от Европа и Азия, чиято основна цел е намаляване на бедността и развитие на човешкия потенциал чрез достъпа до финансови услуги за всички.

Кредити

СИС КРЕДИТ предлага кредити за микро и малки предприятия и за предприемчиви българи, желаещи да стартират свой собствен бизнес, които не са подходящи за получаване на банков кредит. Предлагаме индивидуални решения за разрешаване на всеки проблем пред Вашия бизнес, като подхождаме отговорно към разбирането на Вашите идеи с цел да сме максимално полезни в избора на най-подходящия за Вас кредитен продукт и необходимите допълнителни услуги.

 • Гъвкава схема на погасяване съобразно възможностите на Вашия бизнес

 • Анализ на реалния бизнес за определяне на възможностите за плащане

 • Възможност за погасяване на главницата по кредита накрая на периода

 • Без такса за пълно или частично предсрочно погасяване

 • Месечен фиксиран лихвен процент

 • Без месечна такса управление

 • Без такса за разглеждане на документите

 • Без такса за оценка на имотите

 • Широк обхват на приемани обезпечения

 • Без ограничение при финансираните стопански отрасли

 • Кредитната история на клиента не е от първостепенно значение за одобрението

 • Ще получите отговор дали сте одобрен в рамките 1-2 работни дни

Защо да изберете нас

В ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ

Част от финансирането е предоставено със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕСФ.

СИС Кредит предлага кредити за стартиращи микро предприятия с финансовата подкрепа на Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България.

Финансирането е подходящо за предприемачи, които все още не са стартирали бизнес начинанието си или са стартирали преди не повече от 36 месеца от датата на кандидатстване за кредит. Допълнителни облекчения са предвидени за хора в неравностойно положение и хора от уязвими групи. По програмата приоритетно се финансират действащи и стартиращи социални предприятия.

За Вашият „Летящ старт“ в бизнеса, ние предлагаме:

– Суми: от 5000 до 48895лв.

– Фиксиран годишен лихвен процент: от 2.7% до 7.05% (в зависимост от групата, в която попадате)

– Без такси за кандидатстване и управление на кредита

– Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване

– Срок: до 60 месеца (за оборотни кредити) и до 120 месеца (за инвестиционни кредити)

– Възможност за до 2 години гратисен период за плащане на главница.

*лице от уязвима група (лице с увреждане, безработно лице повече от 6 месеца, лице на възраст до 29г. вкл.)

*социално предприятие (дейността цели социален ефект, а не генериране на печалба)

Пример: Ако вземете 20 000лв., при примерна годишна лихва от 3% – вноската ще бъде 359.37лв. Общата сума, която ще върнете за срок от 60 месеца е : 21 652.43лв.