Счетоводни услуги ПИ ЕНД ПИ КЪМПАИ ООД  ( Visit Website )

Соня Димитрова Соня Димитрова Соня Димитрова
Счетоводни услуги ПИ ЕНД ПИ КЪМПАИ ООД

Попаднахте на правилното място!

Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент, според нуждите Ви, етапа на развитие на бизнеса Ви. Гарантираме коректност и конфиденциалност, както и обективни професионални съвети с отговорност към бизнеса Ви.


Презентация

Соня Димитрова Соня Димитрова Соня Димитрова Соня Димитрова Соня Димитрова

Соня Димитрова

Услугите, които предлагаме:

Счетоводни услуги - оперативна обработка на счетоводни документи:

 • Абонаментно обслужване.
 • Дневници по ЗДДС, Интрастат, VIES.
 • Текущо изготвяне на платежни нареждания за разплащане с бюджета.
 • Данъчна защита – представителство пред НАП – проверки, ревизии.
 • Текущо приключване – за целите на ръководството, при необходимост от финансиране – пред съответни финансови институции, органи по управление на средства по проекти, приключване на всеки етап от проекта.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване
 • Консултации – за данъчно планиране на дейността, прецизиране на договори от данъчна гледна точка, спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, трудово- правни и осигурителни въпроси, форми на наемане на персонал, валутно законодателство и др.
 • Регистрации – Агенция по вписванията, ДДС, НОИ, Инспекция по труда, Комисия за защита на лични данни и др.
 • ТРЗ и личен състав – Изготвяне и регистрация на трудови договори, допълнителни споразумения, прекратяване на трудови договори, изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, служебни бележки, изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки и начисляване на болнични листове, отпуски, платежни нареждания за разплащане с бюджета, водене на персонални досиета и представяне на информация в персоналния регистър на НАП И НОИ за осигурените лица.

Може да се възползвате от услугите ни на цени от 40лв. на месец.

Счетоводни услуги за граждани

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации, ползване на облекчения по ЗДДФЛ, консултации и обработка на документи при пенсиониране.

 

гл. счетоводител Соня Димитрова

 

Соня Димитрова

Счетоводни услуги ПИ ЕНД ПИ КЪМПАИ ООД

Попаднахте на правилното място!


Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент, според нуждите Ви, етапа на развитие на бизнеса Ви. Гарантираме коректност и конфиденциалност, както и обективни професионални съвети с отговорност към бизнеса Ви.

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводни услуги ПИ ЕНД ПИ КЪМПАИ ООД - София


Счетоводни услуги ПИ ЕНД ПИ КЪМПАИ ООД - София

0894 745 704

N/A

София,

Счетоводни услуги ПИ ЕНД ПИ КЪМПАИ ООД

Соня Димитрова