3 С СОТ ЕсОЕс ЕООД

  • 3 С СОТ ЕсОЕс ЕООД

    3 С СОТ ЕсОЕс ЕООД

 

Монтаж на СОТ цена

3С СОТ ЕсОЕс ЕООД е самостоятелно дружество, притежаващо национален лиценз за охранителна дейност. Фирмата работи приоритетно на територията на Община Самоков и к.к. Боровец, София – регион, Северно и Южно Черноморие. В резултат от активната търговска политика и партниране с национални корпоративни вериги в охранителния бранш, 3С СОТ ЕсОЕс ЕООД охранява обекти почти във всички административни области на Република България.

Основни направления в дейността са:  охрана на юридически и физически лица и тяхното имущество, охрана на масови мероприятия, охрана със СОТ и спешно реагиране с автопатрулни  сили, специализирани технически операции и охранителни обследвания, проучвания и анализи, видеонаблюдение и мониторинг в реално време, контрол на достъпа, изграждане на конфигурации на охранителни системи със последно поколение СОТ и видеотехника, както и на пожароизвестителни системи и тяхното гаранционно и сервизно поддържане.

Основни направления в дейността

Охрана на юридически и физически лица и тяхното имущество, охрана на масови мероприятия, охрана със СОТ, контрол на достъпа и видеонаблюдение.

Бърза реакция при сигнал

Спешно реагиране с автопатрулни сили видеонаблюдение, специализирани технически операции и охранителни обследвания, проучвания и анализи.

Видеонаблюдение в реално време

Изграждане на конфигурации на охранителни системи със последно поколение СОТ и видеотехника, както и на пожароизвестителни системи.

Поддръжка, сервиз и обслужване

Гаранционно, следгаранционно, сервизно поддържане и обслужване на техниката и изградените конфигурации на охранителни системи.