Стимар ЕООД ( Visit Website )

Електрически инсталации София Стимар ЕООД Стимар ЕООД
Стимар ЕООД

Компенсация на реактивна енергия. Мълниезащита. Измервателни уреди...


Презентация

Стимар ЕООД Стимар ЕООД Стимар ЕООД Стимар ЕООД Стимар ЕООД

Стимар ЕООД

Стимар ЕООД

 • Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности
 • Динамична компенсация
 • Компенсация на електрически мрежи с хармоници
 • Изработка, доставка и монтаж на ККУ
 • Реконструкция на съществуващи ККУ
 • Изграждане на системи за индустриален енергиен мениджмънт
 • Пълен инженеринг и реализиране на проекти за енергийна ефективност

 

Стимар ЕООД

Компенсация на реактивна мощност:

 • Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности
 • Динамична компенсация
 • Компенсация на електрически мрежи с хармоници
 • Изработка, доставка и монтаж на ККУ
 • Реконструкция на съществуващи ККУ

Мълниезащита:

 • Външна мълниезащита
 • Въртешна мълниезащита
 • Фундаментни заземители
 • Предпазно облекло

 

Електронни части и компоненти:

Индуктивности, ферити, разрядници, отводители на пренапрежение /арестери/, керамични многослойни кондензатори, фолийни кондензатори, силови кондензатори, тантал-чип кондензатори, компоненти за електромагнитна съвместимост, ПАВ филтри, металоксидни варистори, термистори и др..

 

Светодиодни лампи на цокъл:

 • Светодиодни лампи

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи:

 • ElNet - Lt
 • VIP Multimeter
 • ElNet - GR

 

Електрически инсталации София

 

Стимар ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Стимар ЕООД - София

Стимар ЕООД - София

02 836 75 43 / 0888 977 043

Електричество

София, бул. Рожен №2 Б

Стимар ЕООД

Стимар ЕООД