Хоспис Слънчев дом

 • Хоспис Слънчев дом

  Хоспис Слънчев дом

  Хоспис Слънчев дом разполага с високо квалифициран екип от специалисти: кардиолог, психолог, фзиотерапевти и рехабилитатори. На първи етаж са ситуирани лекарски кабинет, манипулационна и санитарни помещения.

 • Хоспис Слънчев дом

  Хоспис Слънчев дом

  Хоспис Слънчев дом разполага с високо квалифициран екип от специалисти: кардиолог, психолог, фзиотерапевти и рехабилитатори. На първи етаж са ситуирани лекарски кабинет, манипулационна и санитарни помещения.

 • Хоспис Слънчев дом

  Хоспис Слънчев дом

  Хоспис Слънчев дом разполага с високо квалифициран екип от специалисти: кардиолог, психолог, фзиотерапевти и рехабилитатори. На първи етаж са ситуирани лекарски кабинет, манипулационна и санитарни помещения.

Хоспис Слънчев дом

Хоспис Слънчев дом

Хоспис Слънчев дом разполага с високо квалифициран екип от специалисти: кардиолог, психолог, фзиотерапевти и рехабилитатори. На първи етаж са ситуирани лекарски кабинет, манипулационна и санитарни помещения.

На всеки етаж от хосписа са разположени фоайета, кухненски бокс, трапезария, места за развлечение, пиано и библиотека. За комфорта и удобството на пациентите разполагаме с асансьор, който позволява достъпа до всяка точка в сградата.

Настаняване:

 • Първи етаж: за трудно подвижни хора, болни или тежко болни пациенти, с риск от залежаване и развитие на декубитални рани. Леглата са ортопедични, с антидекубитални дюшеци.
 • На втори и трети етаж е ситуирана СБР "Слънчев дом", осигуряваща физиотерапия и рехабилитация за нуждите на нашите пациенти (www.sbr-slanchevdom.com).
 • Четвърти етаж: апартамент, луксозно обзаведен, с площ от 100 кв.м.

СЛЪНЧЕВ ДОМ предлага за здравите и подвижни хора културни мероприятия, излети, посещение на манастири и др.

В дома не се приемат хора с инфекциозни, паразитни и заразни кожни заболявания!

Хоспис Слънчев дом

Прием:

Приемът в Хоспис Слънчев дом се извършва след запознаване с цялата налична документация, свързана със здравословното състояние на пациента - епикризи за настоящи и/или минали заболявания, рецептурна книжка, назначено лечение от медицински специалисти.

Основен пакет дейности, които предлага хосписът:
 
 • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване
 • 24 часа охрана
 • 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни
 • лекарска визитация всеки ден
 • административна визитация веднъж седмично
 • консултация със специалисти при нужда
 • рехабилитация
 • четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
 • пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи
Домът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти. 

Цените за настаняване са между 25 - 55 лв дневно, с включени разходи за храна, медицинско обслужване, санитарни грижи и материали. Разходите за лекарства и консумативи се заплащат допълнително.

Имаме възможност за различни варианти за настаняване - в стая по Ваш избор, единично настаняване, както и настаняване на придружител.

За справка на потребителите, прилагаме най-общо описание на групите, в които разпределяме нашите пациенти според обема грижи:

I-ва група: подвижни, здрави, с тонус, на самообслужване.

II-ра група: слаби, неподвижни, с риск от падане/счупване, невъзможност за цялостно самостоятелно обслужване, къпане, хранене, неориентирани или след ортопедични операции.

III-та група: неподвижни с риск от залежаване и развите на декубитални рани, в съзнание, контактни, но абсолютно зависими от грижите на персонала за хранене, къпане, прием на лекарства, периодично обръщане, всички физиологични нужди.

IV-та група: абсолютно неподвижни в много тежко състояние, с декубитални рани, залежали, в коматозно състояние или абсолютно неориентирани, неконтактни терминално болни или онкологично болни в напреднал стадий, абсолютно зависими от грижите на персонала.
 

Хоспис Слънчев дом има сключени договори с лечебни заведения за болнична медицинска помощ.

Галерия

Карта