Сигма Витес ООД ( Visit Website )

Сигма Витес ООД

е учредено през 1990 година от специалисти по АКЗ /антикорозионна защита/ в Базата за развитие и внедряване на Химко ЕАД, Враца, с основен предмет на дейност строителни ремонти на труднодостъпни места по Индустриален алпийски способ (ИАС)...

Презентация

Сигма Витес ООД

Сигма Витес ООД, Враца е учредено през 1990 година от специалисти по АКЗ /антикорозионна защита/ в Базата за развитие и внедряване на Химко ЕАД, Враца, с основен предмет на дейност строителни ремонти на труднодостъпни места по Индустриален алпийски способ (ИАС).

 

С разрастването на дружеството се усъвършенстват дейности в областта на Антикорозионната защита със съпътстващите специфични операции пясъкоструйно и водоструйно почистване на метални и бетонни повърхности, нанасянето на специални антикорозионни покрития на алкидна, епоксидна, полиестерна, винилестерна, метакрилатна, полиуретанова основа и др.

 

Във връзка с повишаването на безопасността на работещите промишлени алпинисти, всеки е преминал курс на обучение и разполага с документ за правоспособност при работа чрез въжен достъп.

 

Дружеството е въвело системата за организация и контрол на работа на височина, съгласно критериите на Асоциацията на работещите по алпийски способ (АРАС – www.aras.bg) и притежава атестат за извършване на СМР чрез въжен достъп, издаден от Асоцияцията.

 

Понастоящем Сигма Витес разполага с високо квалифицирани специалисти, многофункционална Складово-ремонтна база, специализирана строително-ремонтна механизация и автотранспорт.

 

Мениджмънта на дружеството се състои от ръководни кадри и специалисти /инж.химици, машинни и строителни инженери/ с натрупани знания, дългогодишен опит и добра производствена и управленска практика по изпълнение на СРУ и в частност по приложението на антикорозионни, хидроизолационни и абразивоустийчиви покрития.

 

Компетентният за извършваните дейности персонал и неговите добри производствени практики, съвременната материално-техническа база, високото качество на изпълняваните строителни и ремонтни услуги, както и спазването на договорените технически изисквания, здравословни и безопасни условия на работа и срокове на изпълнение, определят водещото място на Сигма Витес ООД в изпълнението, в т.ч. и по алпийски способ, на специализираните СРУ – антикорозионна защита, саморазливни подови покрития и хидроизолации на покриви и други строителни конструкции.

Услуги / Дейности

Сигма Витес ООД извършва, в т.ч. и по алпийски способ, следните основни строително-ремонтни услуги(СРУ):

 

- Пясъкоструйно, водоструйно и механично почистване на метални и бетонни повърхности;

 

- Безвъздушно нанасяне на антикорозионни, огнезащитни и топлоустойчиви покрития по метода Airless върху метални и бетонови конструкции, вътрешни и външни повърхности на технологични апарати, колони, резервоари, цистерни, тръбопроводи и други съоръжения;

 

- Саморазливни антикорозионни, абразивоустойчиви и товароносими подовинастилкиза енергетиката, индустрията, търговията, хранително-вкусовата и фармацефтичната промишленостна основата на: епоксидни, метакрилатни, полиестерни и винилестерни смоли;

- Хидроизолационни покрития на бетонови конструкции и хидроизолации на покриви, в т.ч. и чрез системите Изомакс;

 

- Покривни и облицовъчни фасадни системи на основата на метални и пластмасови (поликарбонатни, PVCи др.) плоскости;

 

- Торкрет на бетонни повърхности по съвременни технологии.

 

В своята Складово-ремонтна базав гр. Враца Сигма Витес целогодишно, в т.ч. и при неблагоприятни метеорологични условия /дъжд, минусови температури/ изпълнява АКЗ на елементи за метални конструкции, апарати и цистерни с обем до 30 м³, товарни МПС и др.

Галерия

     
     
     
     

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Сигма Витес ООД - Враца

Сигма Витес ООД - Враца

092 62 46 30 / 092 66 34 76

N/A
Строителни фирми

Враца, ул.Иванка Ботева 22, ет.2

svitesse@abv.bg

Партньори

Традиционни доставчици на антикорозионни, абразивоустойчиви и хидроизолационни материали са водещи европейски и български фирми, с внедрени европейски/международни системи за управление на: качеството - EN ISO 9001, околната среда - EN ISO 14001, здравето и безопасността при работа - ONSAS 18001.

 

От чуждестранните производители това са: Hempel, Sigma coatings, Kansai Wilckens, Chugocu marine paints, Thortex, Silikal, Pittsburgh paint, Sika.

 

От българските фирми: Лакпром, Оргахим, Емайлхим, Рекорди, Изомакс, Изола, ОндулинСМ, Бестимекс.