Етикет: Професионални учебни центрове

ЦПО Чудотворец ЕООД

Самоков, ул. Отец Паисий № 15, ет. 2

ЦПО Чудотворец ЕООД

Учебните центрове работят по мерки и програми на Агенция по Заетостта и МТСП , съгласно З Н З . Провеждат обучения за безработни и заети лица, субсидирани от А З.