Етикет: Счетоводни фирми София

БИА Акаунт ООД

гр. София, ж.к. "Бели Брези" бл.4 ет.5, ап.17

БИА Акаунт ООД

БИА Акаунт ООД І Счетоводно обслужване . Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата,

Експертна Финансова Агенция ООД

Експертна Финансова Агенция ООД I Счетоводни кантори I Счетоводни услуги. Експертна финансова агенция ООД е създадена през 1991 година, като Специализирано счетоводно предприятие..

К2МИ ЕООД

София, ул.Княгиня Клементина 36, ап.40

К2МИ ЕООД

К2МИ ЕООД I Управление на човешките ресурси I Ведомости I Възнаграждения I Хонорари I ТРЗ I София. Екипът на К2МИ ЕООД, е съставен от опитни и квалифицирани специалисти в областта на ТРЗ

ЕТ МЕГИ 2000 – МАРГАРИТА ВЕЛЕВА

ЕТ МЕГИ 2000 – МАРГАРИТА ВЕЛЕВА І професионални счетоводни услуги. Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения , заповеди за прекратяване на трудови договори.

Счетоводна кантора АДЕМАРО

Счетоводна кантора АДЕМАРО предлагаме счетоводни услуги, както за български фирми, така и за чужди фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица – свободни професии.

Счетоводна къща L&L Consult

Счетоводна къща L&L Consult предлага пълен набор от счетоводни услуги на местни компании, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарт