Етикет: Счетоводство София

БИА Акаунт ООД

гр. София, ж.к. "Бели Брези" бл.4 ет.5, ап.17

БИА Акаунт ООД

БИА Акаунт ООД І Счетоводно обслужване . Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата,

Андиел Паркър Рандал ООД

Андиел Паркър Рандал ООД I Счетоводни услуги I Счетоводство I Счетоводни кантори I София. Андиел Паркър Рандал ООД консултира и обслужва счетоводно компании от различни браншове

Експертна Финансова Агенция ООД

Експертна Финансова Агенция ООД I Счетоводни кантори I Счетоводни услуги. Експертна финансова агенция ООД е създадена през 1991 година, като Специализирано счетоводно предприятие..

К2МИ ЕООД

София, ул.Княгиня Клементина 36, ап.40

К2МИ ЕООД

К2МИ ЕООД I Управление на човешките ресурси I Ведомости I Възнаграждения I Хонорари I ТРЗ I София. Екипът на К2МИ ЕООД, е съставен от опитни и квалифицирани специалисти в областта на ТРЗ

ОНИКС-Н.С. ООД

София, ж.к. Левски-В,бл.17

ОНИКС-Н.С. ООД

Оникс - Н.С ООД І Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност, Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи

ЕТ МЕГИ 2000 – МАРГАРИТА ВЕЛЕВА

ЕТ МЕГИ 2000 – МАРГАРИТА ВЕЛЕВА І професионални счетоводни услуги. Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения , заповеди за прекратяване на трудови договори.

Счетоводна кантора АДЕМАРО

Счетоводна кантора АДЕМАРО предлагаме счетоводни услуги, както за български фирми, така и за чужди фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица – свободни професии.

Счетоводна къща L&L Consult

Счетоводна къща L&L Consult предлага пълен набор от счетоводни услуги на местни компании, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарт

Счетоводна кантора Крамар-М

Счетоводни услуги Люлин | Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;

Марни 2002

София, ж.к.Дружба 2, ул.Излак 4, вх.А, ет.2, ап.40

Марни 2002

Годишно счетоводно приключване | Ви предлага: обслужване от компетентни счетоводители; опазване фирмената и търговската тайна; строга дискретност;