Етикет: Производители на царевица Стара Загора

Лимец еко от производител

Габрово, кв.Радичевец, ул. Свети Климент Охридски 73, България

Лимец еко от производител

Лимец еко от производител Габрово | Избрах да произвеждам вида мека пшеница, защото той отговаря на моя морал за чисто и биологично земеделие без пръскане с препарати за растителна защита, хербициди,пестициди и без торене, в хармония