Тандем Гард ЕООД

 • Тандем Гард ЕООД

  Тандем Гард ЕООД

  ТАНДЕМ ГАРД ЕООД - представлявано от Димчо Атанасов с длъжност УПРАВИТЕЛ е регистрирано с решение на Търговищки окръжен съд по ф.д.№ 457/2006г. и е лицензирано за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, съгласно Закона за Частна...

 • Тандем Гард ЕООД

  Тандем Гард ЕООД

  ТАНДЕМ ГАРД ЕООД - представлявано от Димчо Атанасов с длъжност УПРАВИТЕЛ е регистрирано с решение на Търговищки окръжен съд по ф.д.№ 457/2006г. и е лицензирано за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, съгласно Закона за Частна...

 • Тандем Гард ЕООД

  Тандем Гард ЕООД

  АНДЕМ ГАРД ЕООД - представлявано от Димчо Атанасов с длъжност УПРАВИТЕЛ е регистрирано с решение на Търговищки окръжен съд по ф.д.№ 457/2006г. и е лицензирано за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, съгласно Закона за Частна...

Тандем Гард ЕООД

Национална агенция за сигурност и охрана Тандем Гард ЕООД

Фирма ТАНДЕМ ГАРД ЕООД извършва своята дейност на територията на цялата страна като нейният основен предмет на дейност е:

 • охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти
 • охрана с техн.системи за сигурност
 • охрана с помощта на сигнално - известителна тихника
 • детективска и друга оперативно - издирвателна дейност
 • консултантска дейност в областта на откриване и премахване на причините и условията за извършване на кражби и други посегателства върху rимуществото и неприкосновеността на физически и юридически лица
 • експертно - криминалистическа дейност

Агенцията притежава ЛИЦЕНЗ №1016/22.12.2006г. издаден от ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ, за извършване на охрана на имуществото на физически или юридически лица и обекти на територията на цялата страна, съгласно Закона за Частна Охранителна Дейност.

ТАНДЕМ ГАРД ЕООД притежава Разрешително №01925/09.01.2014г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба - РМR.

В ТАНДЕМ ГАРД ЕООД е внедрена и се прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта: EN ISO 9001:2015 Сертификат №71172/19.12.2007г. ,както и Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта: OHSAS 18001:2007 Сертификат № 71173/15.12.2016г.

Основни дейности и управление

Ръководството на ТАНДЕМ ГАРД ЕООД е централизирано в гр. Търговище - централен офис, като агенцията има създадени структури на територията на цялата страна и разполага с офиси в следните градове: София, Варна, Бургас, Ямбол, Плевен, , Русе, Хасково, Сливен, Шумен, Разград, ,Ст. Загора, Пловдив, Враца, Силистра, Велико Търново, Ловеч, Благоевград, Кърджали, Казанлък, Карлово, Кюстендил, Хисар, Габрово.


Административно управленческия състав е подбран от бивши служители на МВР и МО,с богат професионален опит, както и млади перспективни кадри в областа на информатиката , финансите и др. Част от състава са задочнo студенти в различни ВУЗ. Нашият персонал олицетворява сигурност, коректност, дискретност, ефективен разум и действия, съобразени с конкретните обстоятелства, при стриктно спазване законодателството в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Непосредственият контрол и ръководството на охраната се осъществяват от сътрудници, определени със заповед на представляващия дружеството.

Агенцията осъществява:

 • Курс за Първоначално обучение на охранители по програма минимум на Академията на МВР в Цетър за професионално обучение /ЦПО/ на охранители към Тандем Гард ЕООД.
 • Непрекъснат и строг контрол на хора и автомобили, влизащи и излизащи от обектите,пропусквателен режим съгласно утвърден план за охрана . Извършва абсолютен контрол по внасяне и изнасяне на материали , стоки и суровини в и от обекта.
 • Сигнално охранителна дейност – СОД
 • Пресича всякакви опити за непозволено проникване в охраняваните обекти, кражби, грабежи и терористични актове.
 • Задържане и предаване на нарушителите на органите на полицията.
 • Възстановява за своя сметка липсите и вредите , настъпили в следствие виновното неизпълнение на задълженията от страна на служителите , след доказване на вината им.
 • Проектиране, изграждане и поддържане на системи за сигурност, видеонаблюдение и комуникационни системи (GPS). 

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ТАНДЕМ ГАРД ЕООД оказва всякакви консултантски услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с дейността му. За целта разполага с добри специалисти и необходимите технически средства.
За охрана на обектите използваме психически и физически здрави охранители с необходимата професионална квалификация и опит като регулярно се провеждат занятия - / теоретически и практически / въз основа на програми за подготовка и преподготовка.

Агенцията осигурява:

 • униформено облекло /лятно и зимно/ с отличителни знаци и нагръдни индивидуални знаци /бадж/;
 • късо огнестрелно бойно оръжие, газово, както и специализирано дълго оръжие, което се използва при оперативна необходимост;
 • мобилни телефони, радиостанции;
 • палки - обикновени и електрошокови;
 • белезници, металдетектори, прожектори и др.;
 • 15 автомобилa – са на разположение на Ръководството и на охранителите;

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА - СОД


Фирма ТАНДЕМ ГАРД ЕООД разполага с Дежурен оперативен център, в който се получават всички сигнали от обектите. Всеки един сигнал се отработва и проверява от мобилните групи за реакция, които взаимодействат с органите на МВР. За рисковите обекти приемането на алармени сигнали се извършва, освен в ефир, по GSM мрежа и Интернет.


За мобилните групи ТАНДЕМ ГАРД ЕООД назначава психически и физически здрави служители на възраст 25 – 40 години с необходимата професионална квалификация и опит като регулярно се провеждат занятия - /теоретически и практически/ въз основа на програми за подготовка и преподготовка.

GPS КОНТРОЛ НА МПС

1. GPS наблюдение на два автомобила в реално време с информация за статус и последно местоположение.
2. Данни за автомобил относно изминат маршрут с информация за час, дата, местопложение, скорост, престой и разход на гориво.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
С ТРАНСЛАЦИЯ НА ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ ДО ВСЯКА ТОЧКА

 

1. Процесът за изграждане на всяка система за видеонаблюдение включва:

 • Проектиране и утвърждаване на проекта;
 • Доставка на апаратура и компонентите;
 • Монтаж, оживяване, настройка, 72 часови изпитания, тестване на системата и разработване на експлоатиционна документация;
 • Гаранционно и извънгаранционно поддържане;

2. Функции

 • наблюдение, контрол и управление на технологични процеси от предмета на дейност на фирмата;
 • наблюдение, контрол и управление на пропусквателен режим, входно/изходни точки на обекта, периметъра и вътрешните пространства – видеонаблюдение в реално време;
 • наблюдение, контрол и управление на дейността и движението на служителите и охранителния състав;

3. Цели

 • възпиращо действие срещу посегателство;
 • възпиращо действие срещу кражба и саботаж;
 • техническа охрана, независима от човешкия фактор;