Учебен център - Тара - София   ( Visit Website )

Учебен център ТАРА

осъществява дейността си в две направления- чрез курсовете на Учебен център ТАРА в помощ на училищната подготовка и чрез ЦПО (Център за професионално обучение) към „Тара актив“ ЕООД за квалификация и преквалификация на курсисти (индивидуално, фирмени обучения, както и по програми за повишаване конкурентноспособността на заети и безработни лица)

Презентация

Учебен център - Тара - София

 

„Тара актив“ ЕООД осъществява дейността си в две направления- чрез курсовете на Учебен център ТАРА в помощ на училищната подготовка и чрез ЦПО (Център за професионално обучение) към „Тара актив“ ЕООД за квалификация и преквалификация на курсисти (индивидуално, фирмени обучения, както и по програми за повишаване конкурентноспособността на заети и безработни лица):

 

1. Учебен център ТАРА организира и провежда курсове по всички предмети за подготовка на зрелостници, кандидат-студенти и кандидат-гимназисти. Предлагаме и постоянна занималня за ученици от  1 до 6 клас, която включва подготовка за следващия ден. Чуждоезиковите обучения също са част от дейността ни. Организираме курсове по чужд език както за ученици, така и за възрастни. Работим и по европейските програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“. Провеждаме курсове по модендизайн, живопис и графика, а също така  и арт-терапия за разтоварване и удоволствие.

 

2. ЦПО "ТАРА" предлага на курсистите широки възможности за квалификация и преквалификация, за добиване на нови познания и умения за осъвременяване на професионалните опитности и разширяване на културния кръгозор. Съвместната дейност с Агенция по заетостта във връзка с програмата "Развитие на човешките ресурси" осигурява условия за безплатно обучение на заети и безработни лица (обучение с ваучери).

 

За деца

1. Занималня (постоянна – през учебната година, както и през лятото)

а) Занималня 1.-4. клас: подготовка по БЕЛ и математика, разказвателни предмети, чуждоезиково обучение, както и тестове за външно оценяване (4. клас). Цената е 185лв. и включва водене/вземане до и от училище.

б) Ново – Занималня 5. и 6. клас: в помощ на учебния процес в училище (БЕЛ, математика, разказвателни предмети, чуждоезиково обучение под ръководството на специалисти по различните предмети) и за полагане основите на едно по-успешно представяне на изпита след 7. клас. Цената е 220лв.

 

2. „Зайчета“ – това са нашите най-малки ученици на възраст 4-6 г., за които ранното чуждоезиково обучение е предизвикателство, но и удоволствие. Цената за група по всички езици е 256 лв. за учебна година (веднъж седмично по 2 ч.). С удвоен брой часове организираме и курс за прием в 1. кл. в "Шилер". Подготовката включва изучавания материал в подготвителните класове в "Шилер".

 

3. Чуждоезиково обучение извън занималнята (индивидуално или групово) – през седмицата или в събота.

 

4. Поддържащи нива (индивидуално и групово – както през седмциата, така и в събота) за 5. и 6. клас. Занятията са разпределени в два срока (октомври – януари – 300лв. на предмет; февруари – май – 300лв. на предмет. При записване на два предмета е предвидена отстъпка и цената за срок на предмет е 255 лв.)

 

N.B. Нашите шестокласници се ползват с отстъпка при записване на кандидат-гимназиален курс при нас.

 

За тийнейджърите

Кандидат-гимназисти (7.клас)
 • Събота по 3 уч.ч. от 40мин. на предмет (БЕЛ и математика)
 • При трети предмет (история, биология, рисуване...) – отстъпка, както и при авансово плащане на пълната сума или заплащане до края на август.
 • Таксата се заплаща обичайно на 2 вноски (първи и втори срок) или разсрочено (на 5 вноски).
 • Отстъпка за наши шестокласници!
 • Отстъпка ½ от такса материали за най-добре представилите се на тест входно ниво.
За зрелостници и кандидат-студенти
 • Нов луксозен офис
 • Засилен интерактивен подход в обучението чрез повече онагледяване на преподаваното в Учебен център ТАРА.
 • Индивидуални и групови целогодишни обучения през седмицата или събота.
 • Интензивни курсове (есе, езикова култура и по всеки от отделните предмети) за курсисти, акцентиращи върху самоподготовката си.
 • 50ч. допълнително езикова култура на преференциални цени (като за някои групи е бонус).

 

Обучение през целия живот

 1. Обучение срещу ваучер: безплатно обучение по ключови компетентности и професионално обучение за всички работещи или самонаети лица.
 2. Професионално обучение по следните професии:

1. Професия “Финансист”, III ПК степен
1.1 Специалност “Застрахователно и осигурително дело”
2. Професия “Счетоводител”, ІІІ ПК степен
    2.1. Специалност “Счетоводна отчетност”
3. Професия “Икономист”, ІІІ ПК степен
3.1. Специалност “Икономика и мениджмънт”
4. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, ІІ ПК степен
    4.1. Специалност “Малък и среден бизнес”
5. Професия “Офис-мениджър”, ІІІ ПК степен
    5.1. Специалност “Бизнес-администрация”
6. Профеися “Офис-секретар”, ІІ ПК степен
    6.1. Специалност “Административно обслужване”
7. Професия “Администратор в хотелиерството”, ІІІ ПК степен
    7.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”
8. Професия “Камериер”, І ПК степен
    8.1. Специалност “Хотелиерство”
9. Професия “Готвач”, ІІ ПК степен
    9.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”
10. Професия “Сервитьор-барман”, ІІ ПК степен
    10.1. Специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”

Част от професии

1. “Информационни и комуникационни технологии”
2. “Бизнес-английски”
3. “Счетоводство”
4. “Фирмено право”
5. “Валути и валутни операции”
6. “Маркетинг”
7. “Застрахователно дело”
8. “Осигурително дело”
9. “Фирмен мениджмънт”
10. “Пари, банки, парична политика”

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Учебен център - Тара - София
Учебен център - Тара - София
0898 676 094 / 0888 648 936
Школи и курсове
София, ул. Христо Белчев №10

Учебен център - Тара

"ТАРА АКТИВ" ЕООД започва дейността си като Учебен център "ТАРА" с подготовката на кандидат-гимназистии кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми.
С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към "ТАРА АКТИВ" ЕООД се открива ново направление – професионално обучение. 

 

ЦПО "ТАРА" (Център за професионално обучение) подготвя кадри по 10 професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност. Курсистите са от средата на безработните, нуждаещи се от преквалификация, както и на младите, търсещи професионалната си реализация. Сред тях са всички онези, които откриват повече възможности за себе си на едно ново поприще.

 

Усилията на висококвалифицираните ни преподаватели вече дават резултати - наши курсисти са ученици в елитни гимназии и студенти в български и чуждестранни университети.