Терс-Мошино АД ( Visit Website )

Проектиране на машини Перник Терс-Мошино АД
Терс-Мошино АД

Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал от строителни и машинни инженери, строителни техници и работници.

Презентация

Терс-Мошино АД Терс-Мошино АД Терс-Мошино АД Терс-Мошино АД Терс-Мошино АД

Терс-Мошино АД

Терс-Мошино АД

Дейността на фирмата се състои в:

  • строително-монтажни дейности
  • ремонт
  • поддръжка и преустройство на енергетични машини , съоръжения и агрегати.
  • управление на проекти в строително-монтажни дейности
  • реконструкция и модернизация

Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал от строителни и машинни инженери, строителни техници и работници.

 

Проектиране на машини Перник

 

Терс-Мошино АД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Терс-Мошино АД - Перник

Терс-Мошино АД - Перник

0888 001 481

N/A
Машини

Перник. Индустриална

Зона ТЕЦ Република

Терс-Мошино АД

Терс-Мошино АД