Счетоводна къща TH Account (Visit Website)

Счетоводни фирми Благоевград Счетоводна къща TH Account Счетоводна къща TH Account
Счетоводна къща
TH Account

Вече 14 години извършваме счетоводно обслужване на фирми от всички сфери на икономиката.

Презентация

Счетоводна къща TH Account Счетоводна къща TH Account Счетоводна къща TH Account Счетоводна къща TH Account

Счетоводна къща TH Account

Счетоводна къща TH Account

Счетоводна къща TH Account ( Славина ЕООД) съществува от 2002 год. Вече 14 години извършва счетоводно обслужване на фирми от всички сфери на икономиката.

Разполагаме с квалифициран персонал (от млади хора с малък стаж, но еродирани и амбицирани да работят и да се развиват, до професионалисти, работили изцяло в тази сфера над 30години) също и необходимата материално-техническа база за задоволяване изцяло нуждите на клиентите ни.

През годините са проведени много практики на ученици и студенти с икономически специалности от града и региона. Провеждането на тези практики е полезно, както за учениците, така и за нас като бъдещи техни работодатели.

Дейността на фирмата се основава на индивидуален подход, висок професионализъм, лоялност, отговорност и конфедициалност. Съобразена е с последните изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания в областите на счетоводството и счетоводните услуги, осигуряване и данъци.

Счетоводна къща TH Account винаги е била амбицирана да е в крак с всички новости на законодателните промени. Ние гарантираме своевременно , точно и законосъобразно прилагане на цчетоводните, данъчни и осигурителни норми и задължения.

Ценоразпис и услуги

Цена на услугата „абонаментно счетоводно обслужване”

Цената на услугата зависи от няколко основни характеристики:

  • Брой документи на месец или счетоводни записи - включва всяко счетоводно осчетоводяване, документиращо стопански операции фактури/приходни,разходни/, ПКО,РКО, банкови транзакции, начисления на заплати и др.
  • Вид дейност – услуги, търговия, търговия и услуги, производство
  • Реистрация по ЗДДС
  • Внос, Износ, ВОП, ВОД
  • Брой на персонала
  • Наличие и брой на банкови сметки-левови и валутни
  • Брой дълготрайни активи
Брой документи месечно Нерегистрирани по ДДС Регистрирани по ДДС
Фирми без персонал ( осигурява се само собственика/ци), малък обем документи ( до 20 документа на месец), една банкова сметка. 50-80 лв. 100-120 лв.
Фирми с персонал до 5 човека и осигуряване на собственика/ци), малък обем документи ( до 40 документа на месец), една банкова сметка. 80-100 лв. 120-150 лв.
Фирми с персонал до 10 човека и осигуряване на собственика/ци), среден обем документи ( до 60 документа на месец), една банкова сметка. 120-180 лв. 180-300 лв.

Посочените цени са ориентировъчни и могат да се променят при конкретно договаряне и в зависимост от сложността на счетоводната обработка. Фирми с по-голям обем и сложност на счетоводната обработка получават оферта след допълнително запознаване със счетоводната им документация.

Еднократни такси в рамките на абонаментното обслужване

  • Публикуване на ГФО в ТР с включени такси 50 лв.
  • Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай.
  • Актуално състояние извадено по електронен път - 10 лв. за всеки отделен случай.

Счетоводни фирми Благоевград

Тази фирма е регистрирана в следните категории: