Д-р Тихомир Георгиев

 • Д-р Тихомир Георгиев

  Д-р Тихомир Георгиев

  От 2008 г. д-р Георгиев е главен асистент в Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Д-р Тихомир Георгиев

Д-р Тихомир Георгиев

Д-р Тихомир Георгиев, д.м. завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет - Пловдив и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Стоматология през 1997г.  Придобива специалност "Орална хирургия" през 2001 г.  През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: “Особености на хирургичното лечение на генерализирания пародонтит в условията на нарушена минерална плътност на костта”.

От 2008 г. д-р Георгиев е главен асистент в Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. През 2011 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт.

Има над 20 публикации и участия в международни научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на оралната хирургия и имплантологията. Член на БЗС, ITI, БАОИ, СОЛЧХ, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина.

 

Д-р Тихомир Георгиев

Стоматология Варна спешен кабинет

 • Екстракция на ретинирани и дълбоко фрактурирани зъби
 • Инцизия на абсцеси и флегмони
 • Отстраняване на кисти в челюстните кости
 • Апикална остеотомия на еднокоренови и многокоренови зъби
 • Пластика за затваряне на комуникация със синуса
 • Френулотомия при деца и възрастни
 • Предпротетична подготовка на протезното поле - отстраняване на екзостози, хипертрофирала лигавица
 • Поставяне на зъбни импланти
 • Синус лифт - повдигане на пода на синусната кухина
 • Костозаместване, мембрани
 • Пародонтална хирургия – вестибулопластика, лечение на рецесии, създаване на прикрепена гингива, присадки, открит кюретаж
 • Лазер - Waterlase MD Turbo™ Er;Cr:YSGG
Д-р Тихомир Георгиев

Ценоразпис на манипулациите извършвани в кабинета

 1.  Специализиран хирургичен преглед  20 лв.
 2.  Интраорална анестезия 10 лв.
 3.  Екстраорално обезболяване 20 лв.
 4.  Екстракция на млечен зъб 20 лв.
 5.  Екстракция на пародонтозен зъб 40 лв.
 6.  Екстракция на пост. еднокоренов зъб 80 лв.
 7.  Екстракция на пост. многокоренов зъб 80 лв.
 8.  Екстракция на дълбоко фрактуриран корен без ламбо (без операция) 120 лв.
 9.  Екстракция на дълбоко фрактуриран корен с операция 250 лв.
 10.  Екстракция на полуретиниран или ретиниран зъб 250 лв.
 11.  Циркумцизио на полуретиниран зъб 120 лв.
 12.  Спиране на локален кръвоизлив с шев           60 лв.
 13.  Пункция на абсцес, киста, лимф. възел 80 лв.
 14.  Интраорална инцизия на субпериостален или субмукозен абсцес  60 лв.
 15.  Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони в съединителнотъканни ложи 80 лв.
 16.  Екстраорална инцизия на абсцеси и флегмони в съединителнотъканни ложи 100 лв.
 17.  Ексцизия на доброкачествени образувания (папилом, фибром, епулис, ретенционна киста) 160 лв.
 18.  Оперативно отстраняване на петльов гребен, фиброматоза, хипертрофирала лигавица 160 лв.
 19.  Локална пластика за затваряне на комуникация със синуса 250 лв.
 20.  Апикална остеотомия или кистектомия на един зъб 250 лв.
 21.  Хемисекция на молар 120 лв.
 22.  Операция по отстраняване на киста в обеззъбен участък 250 лв.
 23.  Операция по премахване на обширна киста обхващаща повече от 2 зъба 400 лв.
 24.  Корекция на алвеоларния гребен (екзостози) 120 лв.
 25.  Разкриване на ретиниран зъб за ортопедични или ортодонтски цели 150 лв.
 26.  Френулотомия 100 - 150 лв.
 27.  Поставяне на зъбен имплантат (в цената влиза и себестойноста на самия имплантат) 800 - 1600 лв.
 28.  Пародонтална операция с ламбо на един зъб(пациента отделно си закупува костозаместващият материал) 250 - 800 лв.
 29.  Лечение на порезни или разкъсни рани на меките тъкани  120 лв.
 30.  Синус лифт (пациента отделно си закупува костния материал) 1600 лв.
 31.  Вестибулопластика 200 лв.
 32.  Създаване на прикрепена гингива 300 лв.
 33.  Лечение на рецесии 250 - 800 лв.
 34.  Шиниране на зъбите при фрактура на челюстта 300 лв.
 35.  Писмено изложение на вещо лице(или обоснована писмена експертиза) 60 лв.

Карта