Топалов МТД ЕООД ( Visit Website )

Топалов МТД ЕООД

Фирма Топлалов МТД добива широколистни дърва (дъб, габър, бук) на добри цени, целогодишно...

Презентация

Топалов МТД ЕООД

Фирма Топлалов МТД добива широколистни дърва (дъб, габър, бук) на добри цени, целогодишно. Фирмата произвежда и дървени въглища по ретортен способ с украинска инсталация. Дървените въглища са твърдо вещество, получено в резултат от сухата дестилация на дървесина без достъп на въздух. Дърводобивът е промишлена дейност, представляваща рязане, влачене, обработка на място и товарене на дървета. А ние сме лидерът в дърводобива и производството на въглища в Старозагорска област.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Топалов МТД ЕООД - с. Братя Даскалови

Топалов МТД ЕООД - с. Братя Даскалови

0879 038 040

N/A
Дърводобив

с. Братя Даскалови, ул. Драва 2

Топалов МТД ЕООД