Valentino BG

 • Valentino BG

  Valentino BG

  Хидроизолацията е най-важната част от една сграда .като дава възможност на останалите системи и материали да функционират правилно ,без опасност от разпадане .

 • Valentino BG

  Valentino BG

  Хидроизолацията е най-важната част от една сграда .като дава възможност на останалите системи и материали да функционират правилно ,без опасност от разпадане .

 • Valentino BG

  Valentino BG

  Хидроизолацията е най-важната част от една сграда .като дава възможност на останалите системи и материали да функционират правилно ,без опасност от разпадане .

Valentino BG

Valentino BG

Хидроизолацията е най-важната част от една сграда .като дава възможност на останалите системи и материали да функционират правилно ,без опасност от разпадане .

При едно цялостно топлинно саниране, което включва и хидроизолация лесно се постигат перфектни енергоспестяващи показатели.

Основни видове хидроизолации са:

 • Хидроизолации на основи на сгради и къщи
 • Хидро-строителни изолации
 • Хидроизолации на покриви на сгради – жилищни, административни и пр.
 • Промишлени хидроизолации – на халета, производствени сгради, хотели и пр.
 • Хидроизолации на басейни

Покрива е е най-важната част от една сграда.

Той предпазва цялата постройка от вредното влияние на природни фактори като дъжд, сняг, градушка, вятър, слънчево греене и др.

Качествената хидроизолация на покрив гарантира доброто функциониране, без опасност от течове и повреда на материалите.