Трансметал ЕООД

 • Трансметал ЕООД

  Трансметал ЕООД

  е създадена през 1997г. с основен отрасъл на дейност управление на отпадъци. Дружеството притежава Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерство на икономиката и енергетиката, както и Решение от Министерство на околната среда и водите...

 • Трансметал ЕООД

  Трансметал ЕООД

  е създадена през 1997г. с основен отрасъл на дейност управление на отпадъци. Дружеството притежава Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерство на икономиката и енергетиката, както и Решение от Министерство на околната среда и водите...

 • Трансметал ЕООД

  Трансметал ЕООД

  е създадена през 1997г. с основен отрасъл на дейност управление на отпадъци. Дружеството притежава Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерство на икономиката и енергетиката, както и Решение от Министерство на околната среда и водите...

Трансметал ЕООД

Трансметал ЕООД

Фирма Трансметал ЕООД е създадена през 1997г. с основен отрасъл на дейност управление на отпадъци. Дружеството притежава Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерство на икономиката и енергетиката, както и Решение от Министерство на околната среда и водите.

Трансметал ЕООД развива дейността си в шест основни направления: скраб; рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства; изработка на арматура; бетоновъзел; изконпа дейност и разрушаване на сгради. Фирмата извършва превоз на черни и цветни метали със собствен транспорт. Нашите бази за отпадъци са разположени в:

Велинград, Септември, Чирпан, Ракитово, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив и Стара Загора.

За своята петнадесетгодишна история Трансметал ЕООД се превърна в лидер в търговията с черни и цветни метали във Велинград. За нас отнощението към клиенти, партньори и конкуренти е винаги коректно и на най-добри цени.

Трансметал ЕООД е бързоразвиваща се компания и в областта на строителството. Освен с професионален, технически обучен екип, който пряко създава организацията на стройтелния обект, фирмата разполага с модерен бетоновъзел -60куб./час, позволяващ доставки на висококачествен бетон във Велинград и на обекти из страната.

Качеството, прецизното изпълнение, спазването на пусковите срокове, както и респекта към всеки клиент и доставчик в стройтелния процес, правят Трансметал ЕООД желан и водещ партньор на стройтелния пазар във Велинград.

Дружеството е член на Българската Асоциация по Рециклиране / БАР /.

Трансметал ЕООД

Услуги

Трансметал ЕООД развива дейността си в шест основни направления:

 • скраб - предлагме на своите клиенти изработката на арматура и арматурни заготовки. Транспорта до стройтелния обект е за сметка на фирмата, както и полагането на място на арматурата или арматурните заготовки.;
 • рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства;
 • изработка на арматура;
 • бетоновъзел;
 • изконпа дейност
 • разрушаване на сгради - бързината и чистота на работа са приоритет на Компанията.

Фирмата извършва превоз на черни и цветни метали със собствен транспорт.

Нашите бази за отпадъци са разположени в: Велинград, Септември, Чирпан, Ракитово, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив и Стара Загора.

Трансметал ЕООД

Видове цветни метали

 • Медни отпадъци
 • Алуминиеви отпадъци
 • Цинк, цам
 • Оловни отпадъци
 • Никелови отпадъци
 • Акумулатори

Видове черни метали:

 • Желязо

Фирмата изкупува излезли от употреба моторни превозни средства, като издава удостоверение за дерегистрация пред КАТ.

Трансметал ЕООД

Арматура

Трансметал ЕООД предлага на своите клиенти изработката на арматура и арматурни заготовки. Транспорта до стройтелния обект е за сметка на фирмата, както и полагането на място на арматурата или арматурните заготовки.

ТРАНСМЕТАЛ ЕООД изработва арматура и арматурни заготовки . Фирмата предлага налични арматурни заготовки в своите бази и изработва поръчки за арматура по заявка. Транспорта на арматурата до строителния обект на клиента е за сметка на Компанията, както и полагането на арматурните заготовки от специалисти на Фирмата.

Галерия