Трини форс ООД   ( Visit Website )

"Трини форс"  ООД е създадена през 2009 год. с основна дейност търговия и преработка на объл дървен материал. Фирмата разполага с новоизградена база върху площ от 20 декара на територията на гр. Сливо поле, обл. Русе.

За производството на дърва за огрев през 2010 год. бе закупен словенски процесор за рязане и цепене с капацитет 50 м/куб. на смяна. За товаро-разтоварната си дейност фирмата разчита на високоефективни самоходни хидравлични машини.

Пакетирането на дървата за горене се извършва в мрежи (тип гаца), специално произведени за нуждите на "Трини форс" ООД , с обем 1м/куб. Тази опаковка спомага последващото съхнене на дървесината, за да се достигне максимална калоричност по време на изгарянето.

По желание на клиента, дървата могат да бъдат пакетирани в биг багове или плътно подредени на палети.

Продукти

Производството на дърва за огрев е свързано със спазването на някои специфични изисквания, наложени от нуждите на потрбителите. Такива например са точните дължини и големини на цепениците, съобразени с размерите на горивните камери на различните видове отоплителни уреди.Огромно влияние върху дoброто горене и максималното отдаване на топлината от дървото оказва влажността на дървесината. За постигане на най-добри резултати при изгарянето, влажността на дървото не трябва да надвишава 30%.

За транспорт на големи разтояния на дърва за огрев предлагаме различни видове бокс палети с размери по задание на клиента.

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Трини форс ООД
Трини форс ООД
0882/ 805450 ; 0885/ 230772
Дървен материал
7060 Сливо Поле ; обл. Русе

Технологии

След доставката в складовата ни база, облият материал се сортира и стифира според дължината и дървесния вид.

Преработката на облият материал се извършва чрез високопроизводителен автоматизиран комбайн, с което се гарантира точната и еднаква дължина, както и големината на цепениците.