Вакуум Тех ООД ( Visit Website )

Вакуум Тех ООД

е създадена в началото на 2009 година в град Казанлък. Дружеството се ражда около идеята за създаване на оборудване за безлакова метализация на пластмасови детайли на базата на магнетронно разпрашване и реактивно магнетронно разпрашване...

Презентация

Вакуум Тех ООД

Фирма Вакуум Тех ООД е създадена в началото на 2009 година в град Казанлък. Дружеството се ражда около идеята за създаване на оборудване за безлакова метализация на пластмасови детайли на базата на магнетронно разпрашване и реактивно магнетронно разпрашване.


Началната инвестиция е използвана за създаването на две високовакуумни системи за метализация с общ капацитет 12 милиона броя детайли месечно при двусменен режим на работа. Оборудването е разработено и произведено в Пловдив от Милко Ангелов Консулт Ко ЕООД и Сател БГ ЕООД.


След стартиране на производството през октомври 2009 година се инвестира в оборудване за автоматично зареждане и разреждане на детайлите на държателите, което намали производствения брак и броя заети работници.


В средата на 2011 година Вакуум Тех ООД стартира инвестиция в ново производство - метализация на тримерни пластмасови детайли чрез термично изпарение на алуминий във вакуум, разширявайки гамата на произвежданите изделия.

 

Оборудването за това ново производство е проектирано и изработено в Сател БГ ЕООД.


Днес Вакуум Тех ООД е лидер в областта на вакуумната метализация на пластмасови детайли като е единствен производител, който предлага едновременно безлакова метализация, метализация с базов и защитен лак, боядисване и декориране на обработваните детайли.

Технологии

Технологиите, които използваме за нанасяне на нашите покрития са

 • Магнетронно разпрашване
 • Реактивно магнетронно разпрашване
 • Термично изпарение на алуминий

 

Услуги

Основните услуги, коите предлагаме на Вашето внимание са

 • Безлакова метализация
 • Метализация с лак
 • Боядисване
 • Декорация

Ние провеждаме строг и постоянен контрол на качеството, както и периодични вътрешни одити, с цел да удовлетворим изискванията на нашите клиенти.

Разполагаме с оборудвана лаборатория, в която осъществяваме тестове по изисквания на клиента.

Материали

Ние във Вакуум Тех ООД имаме разработени технологии за нанасяне на тънкослойни покрития чрез магнетронно разпрашване и реактивно магнетронно разпрашване върху следните материали:

 • кристален полистирол
 • удароустойчив полистирол
 • поликарбонат
 • полиетилен терефталат (PET)

Покритията се нанасят без използване на базов или защитен лак.

Чрез термично изпарение на алуминий нанасяме покрития върху

 • ABS
 • полипропилен
 • полиетилен ниско налягане

За осигуряване на добра адхезия детайлите от полипропилен и полиетилен ниско налягане се подлагат на плазмена обработка на атмосферно налягане преди нанасяне на базовия лак. Използваните базови лакове са специално подбрани за конкретните материали.

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Вакуум Тех ООД - гр.Казанлък

Вакуум Тех ООД - гр.Казанлък

0888 870 357 / 0884 759 929

гр.Казанлък, Зап.Индустриална Зона

Сертификати

Вакуум Тех ООД получи сертификат от независимата организация Tüv Nord за съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008 през юли 2012 година.
Сертификат рег. № 44 100 126748
Доклад от одит № 3592 0354
Валиден до 30 юли 2015 година.
Вакуум Тех ООД прилага система за управление в областта на
Изпълнение на прахови, вакуумни, спрей покрития.
Печат и декорация.