Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън ( Visit Website )

Пловдив Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън
Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън

Ние работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им предлагаме утвърдени решения на конкретни казуси, качество и репутация, което е обезпечено с професионализъм.


Презентация

Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън

Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън

Нашата цел

 • Ние работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им  предлагаме утвърдени решения на конкретни казуси, качество и репутация, което е обезпечено с професионализъм.

Ние искаме

 • Потребителите да имат възможността да направят своя избор и да получават от нас най-добрия продукт на оптимална цена. За да отговаряме на постоянно повишаващите се нужди и изисквания на клиента, ние продължаваме да се обучаваме.

Ние знаем как

 • Екипът ни работи за Вас, на цената на един квалификациран счетоводител. Вашият счетоводител ще бъде непрекъснат, източник на информация и съвети. Ние имаме знанията и техническата възможност да осигурим първокласно обслужване и да задоволим изискванията на всеки наш клиент.

 

Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън

Услуги

Предлагаме професионално счетоводно обслужване. Счетоводните ни услуги са нaсочени към малките и средни фирми и дружества. Основаваме дейността си на взаимно уважение и пестене времето на клиента. Използваме високо технологична компютърна база и модерни софтуерни програми. Взаимодействаме успешно с държавната администрация, съобразявайки се с динамично променящата се нормативна база. Едновременно с това съгласуваме нашата работа с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Използваме различни подходи за работа като отчитаме спецификите на всеки един бизнес.

 

 • Абонаментно счетоводно обслужване.

Ние ще Ви предложим аутсорсинг на счетоводни услуги, които включват: счетоводно обслужване; работни заплати; консултации; представителство пред държавни институции.

 • Годишно счетоводно приключване.

Годишни данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ с Приложения на база предоставените документи. Данъчни декларации на фирми без дейност. Декларации към НСИ.

 • Съставяне на финансови отчети.

Обработка на цялата счетоводна информация за финансовата година.

 • Личен състав.

Изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови и извънтрудови правоотношения. Регистриране на ТД; ДУК; Лични досиета на персонала.

 • Работни заплати

Обработка на променливата месечна информация. Изчисляване на осигурителни и данъчни задължения в тази връзка. Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати.

 • Административни услуги

Регистрации и пререгистрации на фирми. Публикуване на годишни финансови отчети. Удостоверения за актуално състояние.

 

Консултации по конкретни казуси.

 

Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън

Цени

Както във всеки един бранш така и тук основните способи се наричат цена и качество.

 

Предоставените цени са ориентировъчни, при гъвкава ценова политика, отворена за клиента. В зависимост от изискванията и преговори между двете страни се определя индивидуална цена към всеки един клиент.


1. Фирми, нерегистрирани по ЗДДС


Вид клиенти

Фирми, занимаващи се с услуги

 

Цени за фирми занимаващи се с търговия

Фирми, занимаващи се с търговия или производство с водене на склад

около 20 документа месечно

40

 

50

70

около 50 документа месечно

50

70

90

около 100 документа месечно

90

110

150

фирми с над 100 документа месечно

по договаряне

по договаряне

по договаряне

2. Фирми, регистрирани по ЗДДС


Вид клиенти

Фирми, занимаващи се с услуги

 

Цени за фирми занимаващи се с търговия

Фирми, занимаващи се с търговия или производство с водене на склад

около 20 документа месечно

80

100

120

около 50 документа месечно

140

160

180

около 100 документа месечно

180

200

240

фирми с над 100 документа месечно

по договаряне

по договаряне

по договаряне

3. Други счетоводни услуги

Услуга

Цена

Обявяване на ГФО в ТР за фирми ,които не са клиенти с абонаментен договор,включва и държавни и банкови такси

70

Електронно банкиране

20

Счетоводни консултации на лица, които не клиенти с абонаментен договор

15 лв/час

Изготвяне на УП 2 и УП 3

20

Изготвяне на данъчни декларации на лица, които не са упражнявали дейност през годината

20

Изготвяне на данъчни декларации на лица, които не са клиенти с абонаментен договор

по договаряне

Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с с абонаментен договор

по договаряне

4. Цени за обслужване на персонал на трудов договор


Брой персонал

Увеличение на стандартната цена

до 10 служители

Без увеличение

от 11 до 20 служители

30

от 21 до 50 служители

50

над 50 служители

по договаряне

 

При сключен договор за счетоводно обслужване получавате:

 1. Безплатна регистрация на фирмата в комисията за защита на личните данни.
 2. Безплатно изготвяне на декларация за започване на дейност на самоосигуряващо се лице.
 3. Изготвяне на Счетоводна политика.
 4. Изготвяне на Индивидуален сметкоплан.

Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън

СК КОНСТРУКШЪН ООД

ВАЛМАР Д-КОНСУЛТ ЕООД

Валмар Д-Консулт ЕООДЛиляна Коевска
Магистър
счетоводител
e-mail: lilyana_koevska@abv.bg
GSM: 0985526414
тел.: 032 280303

Валмар Д-Консулт ЕООДЙорданка Игнатова
Магистър
счетоводител
e-mail: dani_ignatova@abv.bg
GSM: 0885377033
тел.: 032 280303

Карта

 

Валмар Д-Консулт ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Валмар Д-Консулт ЕООД - Пловдив


Валмар Д-Консулт ЕООД - Пловдив

0895 526 414 / 0885 377 033

                         032 280 303

N/A

Пловдив, жк.Тракия, бл.143, вх.Е

                         офис Счетоводни услуги

Валмар Д-Консулт ЕООД и СК Конструкшън

Валмар Д-Консулт ЕООД