Добив, транспорт, разбичване и преработка на иглолистен дървен материал

Продукти

Фирмата предлага дървен материал в следните разновидности:асортимент дебелина дължина ширина
Иглолистни дъски 3; 4; 5; 7 см 4 м свободна,фиксирана
Иглолистни дъски 2.5 см 4 м свободна,фиксирана
Кофраж 2.5 см 1; 1.5; 2; 3; 4 м свободна
Иглолисни греди от 6х6 см до 16х16 см 4; 5; 6 м
Челни дъски 2.5 см 4 м 17; 20 см
Иглолистно дюшеме от 2.5 см до 4.5 см 4 м 7; 9; 11 см
Иглолистен сачак (ламперия за обшивка) от 1.5 см до 2.5 см 1; 1.5; 2; 3; 4 м 7; 9; 11 см
Иглолистни летви от 2 см до 4 см 2; 3; 4 м от 2 см до 5 см
Первази
Оградки
Изрезки