Велосипеди Кинг Троник ( Visit Website )

Велосипеди под наем Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник
Велосипеди Кинг Троник

Кинг Троник ООД предлага пълен цикъл от дейности, включващи целият процес от анализ, консултации и изготвяне на проект за даден обект, до изграждането на най оптималната система съобразена с характеристиките на обекта, изискванията на клиента и действащите изисквания за сигурност.


Презентация

Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник

Велосипеди Кинг Троник

Велосипеди Кинг Троник

Кинг Троник ООД предлага пълен цикъл от дейности, включващи целият процес от анализ,  консултации и изготвяне на проект за даден обект, до изграждането на най оптималната система съобразена с характеристиките на обекта, изискванията на клиента и действащите изисквания за сигурност.

 

Благодарение на отлично подготвения екип, фирмата бързо се утвърждава на специализирания пазар.  

 

Велосипеди Кинг ТроникОт участие в обществени поръчки, фирмата изгражда и поддържа  редица общински обекти за видеонаблюдение, контрол на достъпа и работно време, бариерни системи. Фирмата изгражда и велосистеми за отдаване на велосипеди под наем. 


За гореизброените дейности ФИРМА КИНГ ТРОНИК Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 2008:9001.

 

 

 

 

Велосипеди Кинг ТроникА за дейността по изграждане и внедряване на ВЕЛОСИСТЕМИ има заверено ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на полезен модел в патентно ведомство за ПАТЕНТ НА Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем, които изгражда съвместно ссъс софтуерната фирма Ен Ер Джи Софт ЕООД.

 

Това поставя системата под правна закрила.

 

Велосипеди Кинг Троник

Представяне на ВЕЛОСИСТЕМА за отдаване на велосипеди под наем

За периода от 2009г. до началото на 2013г. Кинг Троник ООД разработи нов продукт за българския пазар: „Система за отдаване на велосипеди под наем и вело GPS“, която намира приложение в областта на обществените услуги.


През 2013 година в гр.Бургас беше внедрена първата в България механична система за отдаване на велосипеди под наем с GPS позициониране на велосипедите, като велосипедите се отключваха ръчно, от касиери.


През 2014 година системата бе подобрена с модул за автоматизирано отдаване на велосипеди чрез безконтактни абонаментни и ваучер карти, като GPS позиционирането на велосипедите е запазено и подобрено. Всички велосипеди и конзоли за паркиране бяха снабдени със електрически заключващи механизми управлявани от Велоколонка.

 

А за периода 2014 - 2015г. след задълбочен анализ на всички присъщи за една такава система необходимости, екип от специалисти, създаден от „Кинг Троник”ООД създаде най-съвършенната и непозната до момента за България „Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем” – визия 2015.


В изграждането на новата система се включиха и ентусиазирани български производители. Те създадоха детайлите за изграждането на системата, по задание на КИНГ ТРОНИК ООД, което доведе до цялостно българско решение съобразено с местната специфика. Системата е не само разбираема и лесна за използване от българските граждани, а и създаването и разпространението на българския модел за такъв тип станции, ще подпомогне и стимулира българските производители.

Новата комплексна автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем – визия 2015, е интелигентна система с модерен дизайн, която включва в себе си изключително разнообразни по предназначение модули и функционалности. Системата е съвкупност от модули за управление и сигурност. Отдаването на велосипеди като процес с ангажирано време от страна на потребителя е сведено до минимум.

 

Всеки гражданин може да наеме велосипед чрез три много облекчени начина:

- Първият начин е наемане чрез SMS, който се различава от начина да си вземете парко-място в Синя зона. За целта потребителя ползва своя GSM за изпращане на SMS и монитора на централна управляваща колонка „КИОСК”, за задейства процедура по отключване на велосипед.
- Вторият начин е наемане на велосипед чрез Виртуален ПОС терминал през интернет, при което всеки притежател на кредитна или дебитна карта, може да получи велосипед от всяка велостанция. За целта потребителя ползва единствено монитора на централна управляваща колонка „КИОСК”, за да задейства процедура по отключване на велосипед.


=> При извършване на процедурата в 1-ви и 2-ри начин за наемане на велосипед, потребителя има възможност да посочи избран от него велосипед, който е заключен на парко-колонка с №. При правилно извършване на всички стъпки, с гласово съобщение системата му съобщава, че избрания от него велосипед е отключен за вземане.

- Третият начин е наемане на велосипед чрез валидиране на абонаментна, ваучер или ВЕЛО карта, която може да се закупи от множество центрове за продажба. Новост в системата е, че вземането на велосипед става директно от парко-колонка по желание. За целта всяка парко-колонка е оборудвана със самостоятелен четец, който разпознава картата на потребителя и ако има достатъчно заредено време в картата, директно отключва избрания велосипед.

Новата ВЕЛОСИСТЕМА включва следните елементи:

1) За улеснение на потребителите в горната част на Киоска има информационен монитор, на който се излъчва непрекъснат обучителен клип за процедурите по наемане на велосипед. А чрез 19” тъчскрийн монитор потребителя може не само да изпълни необходимите процедури за наемане на велосипед, а и да получи информация от всякакво естество за града чрез активиране на съответните бутони, които са обозначени с надписи за предназначението си.


2) Потребителя първо избира чрез обозначен бутон език за комуникация и освен, че получава визуална информация на екрана за всяка задействана процедура, информацията е дублирана и в гласово съобщение на съответния език: български, английски или руски.


3) Важен елемент за системата е, че запазва базата данни от старата система, изградена през 2014г. и също работи с абонаментни и ваучер карти, както и с новия вариант: "ВЕЛО КАРТИ", които се пускат в продажба със стартирането на новата система. Новост в системата е, че потребителя вече има възможност с абонаментна, ваучер или вело карта да вземе велосипед директно от паркоколонка по желание. За целта всяка парко-колонка е обороудвана със самостоятелен четец, които директно подава информацията за наетия велосипед към централен сървър в "CALL CENTRE".


4) Самият велосипед е олекотен модел, специално модифициран за тази система.
Той е оборудван със светлинна индикация за тъмната част от денонощието с цел безопасност при движение. За разлика от старата система, велосипеда е оборудван освен с GPS и с микро чип. Чрез него се извършва дублираща проверка дали велосипеда е паркиран правилно при връщането му от потребителя и след като валидира своята карта втори път на чететеца на парко-колонката, системата автомотично опознава велосипеда, при неговото връщане и спира неговото време за ползване.


5) Чрез четеца на Киоска по всяко време потребителя може да направи справка по своята ВЕЛО КАРТА за оставащото време по нея.


6) Системата е иновативен модел и от гледна точка на информационния гласов модул.


7) Вградените модули за SMS и виртуален ПОС терминал са функционалности, които не ограничават потребителя на кой мобилен оператор е абонат или неговата кредитна или дебитна карта от коя банка са издадени. Достатъчно е потребителя да внимава при въвеждането на персоналния код, който получава чрез SMS или от печатащото устройство на Виртуалния ПОС Терминал.


8) Централната управляваща система "КИОСК" е оборудвана с вградена уеб камера за визуално опознаване на потребител пред Киоска.


9) Централната управляваща система "КИОСК" има бутон за директна гласова връзка с оператор. Не е за пренебрегване и възможността на редица институции да ползват тази функционалност с оглед спазване на законност и ред.


=> Тази функционалност може да бъде от ползвана и от граждани, които не са потребители на системата. Те могат да съобщят за събитие възникнало в близост до велостанцията, да повикат бърза помощ или органите на реда, да получат интересуваща ги информация.

 

Велосипеди под наем

Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник
     
Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник
     
Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник
     
Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник
     
Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник
     
Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник

НОВИНИ за Система за велосипеди под наем 2015

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ:

Между 06.11.2014 и 08.11.2014 г. в гр. София - НДК, се проведе петото национално изложение на Съюза на изобретателите в България.


За това изложение нашата фирма бе поканена за участие от СИБ.


Участвахме с нашата автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: с нова разработка на ВЕЛОСИСТЕМАТА с постигнато цялостно и компактно решение, което е разработено във вариант на модерен дизайн, технология от ново поколение, с всички световно приети начини за ползване чрез SMS, кредитни и дебитни карти, виртуален ПОС, нов модел велосипед и др.

 

На това национално изложение успяхме да представим не само нашето изделие, но и доброто име на наши колеги и партньори - BG производители и нашия град Бургас.

Получихме първо място в класацията на журито и комисията на Съюза на изобретателите в България и Патентно ведомство: СИБ ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2014 г.

 

Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник Велосипеди Кинг Троник

 

Гордеем се и сме изключително щастливи, че с този успех сме представили не само град Бургас и бургазлии в България, но и че предстои представяне и в голямо международно изложение!

Благодарим на всички, които ни подкрепят!

Екипа на КИНГ ТРОНИК ООД!

 

Допълнителна информация може да се вземе от тези Статии:

  • www.sibulgaria.org
  • bnr.bg
  • bnr.bg
  • www.flagman.bg
  • www.burgasnews.com

 

Карта

 

Велосипеди Кинг Троник

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Велосипеди Кинг Троник - Бургас

Велосипеди Кинг Троник - Бургас

0885 33 84 68 / 0884 52 23 38

Велосипеди

Бургас, ул.Цар Асен I-ви 53

Велосипеди Кинг Троник

Велосипеди Кинг Троник

 

Велосипеди Кинг Троник