Траурна агенция Виа

 • Траурна агенция Виа

  Траурна агенция Виа

  Траурна агенция Виа е регистрирана от 2002г. с предмет на дейност погребения, кремации, транспорт, репариране. Ние Ви предлагаме коректност, толерантност, качество и професионализъм, те са приоритет в начина ни на обслужване.

 • Траурна агенция Виа

  Траурна агенция Виа

  Траурна агенция Виа е регистрирана от 2002г. с предмет на дейност погребения, кремации, транспорт, репариране. Ние Ви предлагаме коректност, толерантност, качество и професионализъм, те са приоритет в начина ни на обслужване.

 • Траурна агенция Виа

  Траурна агенция Виа

  Траурна агенция Виа е регистрирана от 2002г. с предмет на дейност погребения, кремации, транспорт, репариране. Ние Ви предлагаме коректност, толерантност, качество и професионализъм, те са приоритет в начина ни на обслужване.

Траурна агенция Виа

Траурна агенция Виа

Траурна агенция Виа е регистрирана от 2002г. с предмет на дейност погребения, кремации, транспорт, репариране. Ние Ви предлагаме коректност, толерантност, качество и професионализъм, те са приоритет в начина ни на обслужване.

Денонощна траурна агенция Виа извършва цялостна организация на погребения и кремации на достъпни цени. Извършваме всякакъв вид услуги свързани с траурни обреди. Транспорт в страната и чужбина с лицензиран автомобил със специално предназначение, репатриране на чужденци.

Дава безплатни консултации свързани с траурната дейност необходима за всякакви случай.

Предлагаме богат избор на ковчези, урни, венци, пиафлори, цветя, драерии, кръстове некролози и всички необходими стоки и услуги. Изработва кетъринг за погребения и помени.

Агенцията работи без посредници.

Траурна агенция Виа

Погребения

За извършване на погребение са необходими съобщение за смърт което се издава отличния лекар или болничното заведение и паспорт или лична карта.

За ползване на стар гроб е необходимо да са минали 8 години от последното погребение, квитанция за платено гробищно място, удостоверение за наследници на първия погребан или ако покойния няма роднинска връзка с първия погребан, наследниците от удостоверението трябва да си дадат съгласието с декларация подписана лично от тях.

Извършваме безплатна справка в регистрите на гробищни паркове. Ако нямате стар гроб Ние предлагаме ново гробно място на малешевци което е безлатно.

Организация на погребения

 • Изваждане на смъртен акт, запазваме ден и час за ритуала
 • Административно обслужване, такса кремация
 • Ритуал (граждански или жърковен), музикално озвучаване
 • Изкопаване и изравяне
 • Салон за радаване 30 минути
 • Поклонение и раздаване
 • Осигуряване агент за церемонията, доставка на стоки в гробищните паркове
 • Осигуряване на духовно лице
 • Ковчези, урни, драперии, кръстове, венци (по каталог)
 • Транспорт от дома или болничното заведение до камерата и до съответните гробишни паркове
 • Товара - разтоварна дейсност
 • Сваляне от етажи
 • Хладилна камера
 • Пълен тоалет, миене, макиаж
 • Ленти за реве, шалчета, кърпи, шал за врата
 • Снимки с рамка и без рамка
 • Възглавница, одеало, чаршаф
 • Питка, жито, кетъринг
Траурна агенция Виа

Кремация

За извършване на кремация са необходими - съобщение за смърт и разрешително за кремация, които се издават от личния лекър или от лекаря в лечебното заведение, паспорт или лична карта,удостоверение за брак ако декларацията се попълва от съпруга или съпругата, или акт за раждане ако декларацията се попълва от децата.

Урната може да се постави в нови урнови машини на централни гробища и на бакъреиа фабрика, в стар гроб като се представя удостоверение за наследниците на първия погребан или нов гроб на бакъреиа фабрика които е безплатен.

Организация на кремация

 • Изваждане на смъртен акт, запазваме ден и час за ритуала
 • Административно обслужване, такса кремация
 • Ритуал - граждански или църковен (по избор), музикално озвучаване
 • Салон за радаване 30 минути
 • Поклонение и раздаване
 • Осигуряване агент за церемонията, доставка на стоки в гробищните паркове
 • Осигуряване на духовно лице
 • Ковчези, урни, драперии, кръстове, венци (по каталог)
 • Транспорт от дома или болничното заведение до камерата и до съответните гробишни паркове
 • Товара - разтоварна дейсност
 • Сваляне от етажи
 • Хладилна камера
 • Пълен тоалет, миене, макиаж
 • Ленти за реве, шалчета, кърпи, шал за врата
 • Снимки с рамка и без рамка
 • Възглавница, одеало, чаршаф
 • Питка, жито, кетъринг
Траурна агенция Виа

Транспорт на тленни останки в страната и чужбина

Фирмата извършва транспорт до всяка точка на станата и чужбина. Транспорта се извършва с лицензиран автомобил.

Осигурява доставянето и освобождаването на тленни останки от чужбина.

Репатрация на чужди граждани

Агеницята се занимава с извеждането на всички необходими документи по регистрация

 • Осигуряване на митническо лице
 • Превод и легализация
 • Карго услуги
 • Ковчег според международните изисквания

Карта