Винарска изба Опрев

  • Винарска изба Опрев

    Винарска изба Опрев

    От чуждите сортове са застъпени елитните бели сортове Tраминер и Шардоне, а от червените – популярният сорт Каберне Совиньон.

 

Вино онлайн, продажба на български сортове вина

„Винарна „Опрев“ е семейна изба, където ще бъдете посрещнати с радост от нейните домакини.

Собственикът й / Г-н Опрев / ще сподели с Вас, своите познания за виното и неизменно ще Ви запали с откровеното си родолюбие и привързаност към българската земя и Добруджа.

Избата се намира в добруджанското село Добротица, на 36 км. от гр. Силистра. Тя е спечелила репутация в региона, със своите чисти сортови вина и запазено високо качество.

Екипът на избата споделя идеята, че качеството на виното започва от лозята. В него се отразяват уникалните характеристики на тероара, подборът на сортове и отношението към природата.

Грижата за лозята, гроздето, почвата, както и използването на добри земеделски практики в лозарството, са неизменна част от целия процес на производство.

Лозята на Винарска изба Опрев

се простират на 230 декара площ, на около 25 километра от р. Дунав.

Релефът е низинен до равнисто-хълмист, а лозовите насаждения са разположени върху висока билна част с югозападно изложение. Почвите са средно излужен чернозем, слабо еродирани и тежко песъкливо-глинести.

Теренът

попада в климатичния район на Крайдунавската низина, за който е характерен умерено-континентален климат с горещо лято и много слънчеви дни. Най-топло е през юли и август, а най-студено през януари.

Климат

Средната годишна температура е 11.6°С, а минималната 7.1°С. Разпределението на валежите е с пролетно-летен максимум /май, юни и юли/ и зимен минимум /януари, февруари, март/. Годишната сума от валежи е 501мм/м². Средната продължителност на свободното от мраз време е 226 дни.

Високо-качествени вина

Тези особености на тероара са подходящи за отглеждане на бели и червени винени сортове лози за производство на високо-качествени вина.

Екипът на избата споделя идеята, че в България има огромни възможности за развитието на винен туризъм. От една страна, предпоставка за това са благоприятните климатични и почвени условия за развитие на лозарството и винарството