Випарх ЕООД ( Visit Website )

Архитектурни бюра София Випарх ЕООД Випарх ЕООД
Випарх ЕООД

На проектанстска фирма Випарх ЕООД с управител арх. Петър Въжаров - водещ проектант и неговите над 15 специалисти по отделните части. Предлагаме изпълнение на пълната проектна документация за всякакви имоти и сгради. Екипът ни е с доказан над 10 години опит в инвестиционното проектиране и проучване...


Презентация

Випарх ЕООД Випарх ЕООД Випарх ЕООД Випарх ЕООД Випарх ЕООД

Випарх ЕООД

Випарх ЕООД

На проектанстска фирма Випарх ЕООД с управител арх. Петър Въжаров - водещ проектант и неговите над 15 специалисти по отделните части.

 

Предлагаме изпълнение на пълната проектна документация за всякакви имоти и сгради. Екипът ни е с доказан над 10 години опит в инвестиционното проектиране и проучване. Работата ни е винаги с гарантирано качество и на разумната цена.

 

Фирмата ни работи комплексно в следните етапи и инвестиционни намерения:

 • намиране на подходящия терен
 • проучване на бъдещата инвестиция
 1. планиране на градоустройствената среда
 2. промяна на предназначение на земя
 • обемно идейно проектиране
 • пълен инженеринг и работно проектиране
 • качествен проектантски надзор в строителство

 

Можем да проектирме със всички функционални типове сгради:

 1. жилищни сгради и вилни комплекси
 2. хотелски и мотелски сгради
 3. промишлени сгради и халета за склад
 4. болнични сгради, фармация и медицински центрове
 5. административни сгради и комплекси
 6. офисни структури и шоуруми
 7. търговски сгради и покрити пазари
 8. училища, институти, детски градини, общежития
 9. спортни комплекси и терени
 10. коплекстни центрове и логистика

 

При Ваш, интерес с конкретен обект или задание, ще следва:

 1. Осъществяване на среща с предварително договаряне.
 2. Изготвяне на пълна оферта с прикрепен примерен договор - за етапи, цени и срокове.
 3. След поръчка, ние ще работим сигурно и качествено за изпълнението на Вашите цели.

Випарх ЕООД

Услуги

ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ – ПО ЕТАПИ В ПРОУЧВАНЕТО И ПРОЕКТИРАНЕТО :

 • Архитектурна и проучвателна работа на недвижими имоти /скици, визи, подземен кадастър и т.н./
 • Индивидуални и цялостни проекти на сгради - във фази: идеен, технически и работен проект
 • Интериорен дизайн във вътрешната архитектура
 • Заснемане и доузаконяване
 • Преустройства, надстройки, пристройки и делби
 • Проекти за градоустройствени процедури – Подробни устройствени планове /ПУП/
 • Триизмерно моделиране и визуализиране /с лицензиран софтуер/
 • Експертна и консултантска дейност по инстанции
 • Наглеждане по законовата рамка на имоти /временно наети, запустяли или необитаеми имоти/
 • Авторски надзор /на наши проектирани обекти/ - цялостен, качествен и пълен.
 • ЦЯЛОСТНИ УСЛУГИ – ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ :

I. ОСНОВНИ ЧАСТИ.

 • Архитектурно-строителна /АС/ - ситуация, планове, разрези, фасади, спецификации и детайли.
 • Строителни конструкции /СК/ - планове, статика, противоземетръс, детайли и спецификации.
 • Водопровод и каналицзация /ВиК/ - вътрешни и външни инсталации
 • Отопление и вентилация /ОВ/ - показатели по помещения, инсталации, количества.
 • Електро инсталации /Ел/ - силно, слабо токови и гръмоотводни инсталации.Енергийна
 • Ефективност /ЕЕ/ - топлотехническа сметка и детайли
 • План за Безопасност и Здраве /ПБЗ/ - строителна технология.
 • Пожарна Безопасност /ПБ/ - данни, указания и съответсвие с противопожарните норми.
 • Климатицзация на сгради /Кл/ - показатели по помещения, инсталации, количества.
 • Специлизирана технология /СТ/ - хранителна, производствена или възпитателна.

II. ДОПЪЛВАЩИ **** работим директно с наши доказани партньори.

 • Геодезична /ТП + ВП/ - теренно заснемане, трасировачен план и вертикална планировка.
 • Инженерногеоложка /ИГ/ - земни проби, доклад, профил на земните пластове.
 • Ландшафтна архитектура /ЛА/ - дворно и покривно решение с фрагменти и видове растителност.
 • Доклад за съответствие на проекти /ДС/ - спестява време за сагласуване в общини.

 

Целта ни е да спечелим всеки клиент на наша страна, а той да остане доволен от нас!

 

Фамилни къщи

Випарх ЕООД Випарх ЕООД Випарх ЕООД
 

Жилищни сгради и хотели

 
Випарх ЕООД Випарх ЕООД Випарх ЕООД
 

Обществени сгради

 
Випарх ЕООД Випарх ЕООД Випарх ЕООД
 

Интериор и обзавеждане

 
Випарх ЕООД Випарх ЕООД Випарх ЕООД

 

Архитектурни бюра София

 

Нискоенергийни сгради

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Випарх ЕООД - София

Випарх ЕООД - София

02 4 836 905 / 0888 252 305

viparh.bg

Архитектура и градоустройство и

                         архитектоника

София, ул.Иван Сусанин 42 Б, ап.7

viparh1@mail.bg

Нискоенергийни сгради

Нискоенергийни сгради