Водно строителство Хасково

 • Водно строителство Хасково

  Водно строителство Хасково

  Строителни работи на сгради,халета,водопроводи,канализации,язовири и язовирни стени! Изкопни дейности и транспорт!

 • Водно строителство Хасково

  Водно строителство Хасково

  Строителни работи на сгради,халета,водопроводи,канализации,язовири и язовирни стени! Изкопни дейности и транспорт!

 • Водно строителство Хасково

  Водно строителство Хасково

  Строителни работи на сгради,халета,водопроводи,канализации,язовири и язовирни стени! Изкопни дейности и транспорт!

Водно строителство Хасково

Водно строителство Хасково

Директно от производителя...!!!

 • Тротоарни плочки различни видове – цветни
 • Бордюри–градински, тротоарни, магистрални
 • Бетонови тръби, ф200, ф300, ф400, ф500, ф600, ф800, ф1000, ф1500, армирани ф600, ф800, ф1000, ф1500
 • Улей за оточни води
 • Решетки за повърностни води
 • Лозарски колове 8/8/210,8/8/230,8/8/250
 • Павета
 • Бетонови капаци всякъв размер
 • Паркинг тела различни размери

Цени без конкуренция!

Строителни работи на сгради,халета,водопроводи,канализации,язовири и язовирни стени!  Изкопни дейности и транспорт!

Бетонови изделия Хасково