Елпро България ООД

 • Елпро България ООД

  Елпро България ООД

  „Елпро България“ ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна (за потребители) и комбинирана (за производители от ВЕИ) балансиращи групи на българския пазар.

 • Елпро България ООД

  Елпро България ООД

  „Елпро България“ ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна (за потребители) и комбинирана (за производители от ВЕИ) балансиращи групи на българския пазар.

 • Елпро България ООД

  Елпро България ООД

  „Елпро България“ ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна (за потребители) и комбинирана (за производители от ВЕИ) балансиращи групи на българския пазар.

Елпро България ООД

„Елпро България“ ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна (за потребители) и комбинирана (за производители от ВЕИ) балансиращи групи на българския пазар. Дружеството е създадено през 2009 г. и една от основните му дейности е търговия с електрическа енергия – продажба на крайни клиенти в страната, търговия на енергийните борси в България и региона, внос, износ и транзит на електрическа енергия. Компанията е с основен фокус върху клиентите и първокачествено клиентско обслужване. С всеки сключен договор дружеството ни затвърждава своята позиция на гъвкав и предпочитан партньор. Нашите решения за оптимизация на разходите за снабдяване с електрическа енергия са индивидуални и изцяло съобразени с конкретните нужди на потребителите.

Съгласно изискванията на европейските директиви Либерализирането на електроенергийния пазар в България започна още през 2004 г. Този процес цели намаляване на разходите за електроенергия но потребителя и не носи никакви рискове, свързани с допълнителни финансови разходи или сигурност на снабдяването. Както и до сега, електроразпределителното дружество собственик на мрежата, е задължено от Закона за енергетиката и издадената му лицензия, да отговаря за поддръжката на електроразпределителната мрежа, качеството на доставената електрическа енергия и отстраняването на аварии.

Смяната на текущият Ви доставчик с „Елпро България“ ООД е икономически ефективно и изгодно решение. С наша помощ ще постигнете значителна оптимизация на разходите за електрическа енергия.

Получавате електрическа енергия с абсолютно същото качество, без никакви ограничения в количеството, но на цена значително по-ниска от цената на крайният снабдител на регулиран пазар.

Елпро България ООД
 • Проджаба на електрическа енергия

  Смяната на текущият Ви доставчик с „Елпро България“ ООД е икономически ефективно и изгодно решение. С наша помощ ще постигнете значителна оптимизация на разходите за електрическа енергия. Получавате електрическа енергия с абсолютно същото качество, без никакви ограничения в количеството, но на цена, значително по-ниска от цената на крайния снабдител на регулирания пазар.

   
 • Индивидуален анализ на Вашето потребление

  Нашите опитни професионалисти ще изготвят анализ и оценка на ползите от смяната на доставчика Ви с „Елпро България“ ООД. Ще Ви предложим индивидуално решение и конкурентна цена, с която разходите Ви за електрическа енергия спрямо сегашният доставчик осезаемо ще намалеят.

   
 • Процес по смяна на доставчика

  Цялостният процес по смяна на доставчика е напълно безплатен за нашите клиенти. Всички административни процедури се извършват от наши висококвалифицирани служители без какъвто и да било ангажимент от Ваша страна.

   
 • Лично отношение и компетентно мнение

  С подписването на Договор за доставка на електрическа енергия, за Вашето дружество ще бъде определен личен търговец. Задължението на личният търговец е да познава в детайли Вас и Вашето дружество. Да Ви съдейства по всяко време и компетентно да отговори на всичките Ви въпроси свързани с изпълнението на договора.

   
 • Високи стандарти на клиентско обслужване

  Гарантиран отговор на изпратено запитване, сигнал, жалба, предложение и др. в рамките на 5 работни дни. В тези кратки срокове ще направим и невъзможното за да намерим решение от взаимен интерес.

 • Плащате само това, което реално сте консумирали

  Клиентите ни заплащат само електрическата енергия, която реално са консумирали за съответния отчетен период. Всички разходи свързани с предизвикани небаланси от недостиг или излишък са за сметка единствено на „Елпро България“ ООД в качеството му на координатор на стандартна балансираща група.

   
 • Лесно и удобно планиране на месечните плащания за доставяната електрическа енергия

  Фиксиран падеж за плащане – 15-то число на месеца следващ отчетния.

   
 • Лесна и разбираема фактура

  Посочване във фактурата на реален отчетен период на електромера: от дата/до дата. Посочване на отчетените показания на електромера: Показания старо/Показания ново във фактурата. Издаване на фактура, която съдържа както консумираната електрическа енергия, така и всички мрежови услуги (пренос, достъп и др.)

   
 • Различни методи на плащане

  С банков превод по индивидуален IBAN
  В брой, на каса на ИзиПей
  В брой, на каса на „Уникредит Булбанк“ АД
  По интернет, посредством уеб сайта на www.epay.bg
  Чрез съгласие за директен дебит

   
 • Ясни условия по договорите

  Договори съобразени изцяло с националното законодателство, без скрити условия, без „текстове със звездичка“ и ситен шрифт.

   

  Допълнителни БЕЗПЛАТНИ услуги:

  • Подробна справка за всеки отделен обект (електромер) на потребление;

  • Включване в балансиращата група на „Елпро България“ ООД;

  • Прогнозиране на потреблението на купувача и регистрация на графиците за доставка;

  • Всички разходи за небаланси са за сметка на „Елпро България“ ООД;

  • Смяна на текущия доставчик на купувача с „Елпро България“ ООД;

  • Личен търговец/лице за контакт от страна на „Елпро България“ ООД с купувача;

  • Гарантирано високо ниво на клиентско обслужване
  *подаръкът за нови клиенти е валиден само за юридически лица при сключване на първи договор с “Елпро България” ООД.