Агенция за преводи и легализация Уебтранс

 • Агенция за преводи и легализация Уебтранс

  Агенция за преводи и легализация Уебтранс

  Официални писмени и устни преводи от и на почти всички европейски

 

Преводи и легализация София Младост

Агенция за преводи и легализация Уебтранс е основана през 1996 г. в София като ЕТ Наталия Чикова и оттогава работи успешно с много и различни клиенти от страната и чужбина. Агенцията е лицензирана и има подновен договор с Консулски отдел на Министерство на външните работи № 2148/14.01.2013 г. Към агенцията работи екип от високо квалифицирани с дългогодишна практика преводачи, чиято дейност гарантира отлично качество на превода, спазване на терминологичната точност и запазване терминологичното единство на текста с помощта на преводачески памети и системи за управление на превода.

Преводите, предоставяни от нашия екип, гарантират точност и прецизност, адаптиране към езиковата и културна специфика на района или аудиторията, за която са предназначени, локализиранена мерни единици и валути, технически и други символи, имена, обичаи. С коректност, професионализъм и високо качество на обслужване ние се грижим за всестранното задоволяване потребностите на нашите клиенти. За нас клиентът е ценен и уважаван гост, за чието време и финанси ние се грижим, спазвайки изискванията за конфиденциалност, като предлагаме:

 • официални писмени и устни преводи от и на почти всички европейски
 • заверка и легализация на документи във всички държавни институции
 • експресен, бърз и стандартен превод на медицински и други тясно
 • съпровождане на чужденци при бизнес срещи, преговори, лични езици, плюс някои по-редки, като китайски, японски, санскрит и др.; или чуждестранни представителства и консулства; специализирани текстове и документи – ръководства за експлоатация и наръчници, епикризи, медицински и лабораторни изследвания, фармацевтични експериментални изпитвания, художествена литература и поезия, графики, таблици и др.; инициативи, явяване пред нотариус или в съда; придружаване дори извън територията на България, ако клиентът изисква това; симултанни и консекутивни преводи, разговори по телефона и др.
 • нотариална заверка на документи;
 • редакция на текстове на български и чужди езици;
 • доставка на преводите в страната и чужбина чрез куриерска фирма;
 • превод и издаване на книги;
 • компютърен набор на текст на български и чужди езици;
 • езиково обучение онлайн или индивидуално/в малки групи по английски, френски, немски и руски;
 • онлайн или индивидуално обучение на чужденци по български език.
 Агенция за преводи и легализация Уебтранс

Цени и ценова политика на агенцията

Агенцията ни има ясна и открита ценова политика към своите клиенти и за ваше удобство са публикувани всички ценови разценки, както за отделните видове преводи, така и за отделните групи езици, които агенцията обслужва.

За ваше улеснение сме посочили различните ценови варианти, така че лесно да можете да се ориентирате. Изберете езиковата група, спешността на превода, както и вида на документа и ще намерите цената на страница.

Обикновен текст с нормална сложност (дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, общински документи, лична и фирмена кореспонденция и подобни текстове с неспециализирана терминология) – О

Специализиран текст с повишена сложност (технически, счетоводни, юридически и други специализирани текстове и документация; медицински текстове и документи) – С

Обикновена

(над 3 работни дни)

 • Стандартна страница
 • Отстъпки до 10% за обем над 100 страници
 • От и на английски, немски, френски, руски

13 лв

Бърза поръчка

(до 2 работни дни)

 • Стандартна страница
 • Отстъпки до 10% за обем над 100 страници
 • От и на английски, немски, френски, руски

14 лв

Експресна поръчка

(до 24 часа)

 • Стандартна страница
 • Отстъпки до 10% за обем над 100 страници
 • От и на английски, немски, френски, руски

16 лв

Важно: при съдържание на ръкописен текст в текста за превод цената се увеличава с 15%.

Отстъпки от цената за обем: при обем над 50 стр. текст – 6%; при обем над 100 стр. текст – 10%.

При по-специално графично оформяне на текст: 1.50 лв. на графика или по договаряне.

Превод на формат Power Point: 5.00 лв. на слайд, като цената може да се договаря при съответния чужд език и сложност на текста.

Редактиране на текст: 3.00 лв. на български език; 5.00 лв. на стр. на чужд език; при по-големи текстове и редки езици – по договаряне.

Набор на текст: на български език – 2.00 лв. на стр.; на чужд език – 4.00 лв. на стр.; набиране на редки езици (китайски, японски, санскрит) – по договаряне.

Цената за легализация на документ (Апостил) се определя съгласно тарифите на Консулски отдел към Министерство на външните работи, както и Министерство на образованието и науката и Министерство на правосъдието. В някои случаи се взимат предвид и други министерства или държавни администрации. В цената на легализацията не влиза цената за превод. Към цената от таксови марки се добавят 5 лв. фирмена такса. За легализирането на документи предлагаме куриерска услуга, която е 8 лв. за документ.

Устни преводи

Агенция УЕБТРАНС предоставя и официални устни преводи: съпровождане на чужденци при бизнес срещи, преговори, лични инициативи, явяване пред нотариус или в съда, конференции и телефонни разговори и др.

Симултанен превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи, които се сменят. Цената се определя на час и по договаряне в зависимост от сложността на терминологията.

Консекутивен превод с изчакване, обикновено при срещи, семинари и преговори. В зависимост от естеството на работата може да се извършва от един или двама преводачи. Цената се определя на час и по договаряне в зависимост от сложността на терминологията.

Поради естеството на услугата устен превод, потвърждението трябва да се направи поне 1 седмица предварително, като се предостави максимална информация относно самото мероприятие, неговото естество, терминология и специфика.

Придружаване на чужденци при настаняване, срещи, пазаруване и пр. Цената се определя на час и е по договаряне.

 Агенция за преводи и легализация Уебтранс

Услуги

Документите, които се превеждат, могат да бъдат публични и частни. Публични са всички документи, издадени от държавни институции и администрации, а частни – издадени от физически и юридически лица. И двата вида документи могат да бъдат заверявани. Заверката представлява изходящият текст, скачен с превода на целевия език, който е сложен на фирмена бланка и е подписан от заклетия преводач на съответния език, поемащ пълната отговорност за извършения превод.

Документът носи печата на фирмата. Заверката е напълно достатъчна за някои документи. Нотариалната заверка превръща документа от частен в публичен. Публичните документи могат да бъдат само заверени, за някои това е достатъчно. Обикновено, обаче, публичните документи минават през нотариална заверка и поставяне на Апостил. Този процес се нарича легализация и е необходим, за да може съответният документ да има статуса на официален правен документ в съответната целева държава – било за продължаване на образование, удостоверяване на способности, умения, раждане, брак или развод и пр. Поставянето на Апостил в България е свързано с Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката и Министерство на правосъдието.

В чужбина поставянето на Апостил валидизира съответния документ за България. Процесът е огледален. Освен това, поставянето на Апостил в България е свързано с Договора за правна помощ между страните и с ратифицирането на Хагската конвенция. Когато между страните има сключен Договор за правна помощ, поставянето на Апостил не се изисква. А страните, ратифицирали Хагската конвенция, взаимно признават валидността на Апостила. И независимо, че България е в ЕС, процедурата по заверяване и легализиране на документите е задължителна. Образуването на ЕС дава възможност за свободно движение на хора, стоки и капитали, но никъде не се говори за документи.

В условията на динамичен пазар, на предлагане и търсене от световен мащаб, на непрекъснат електронен обмен на информация и услуги съвсем естествено възниква въпросът защо да изберете именно нас? Разбира се, нищо не е задължително. И ако все пак ни изберете, ние ще ви предоставим:

 • точност и прецизност по отношение на качеството на превода и сроковете за изпълнението му;
 • стриктно спазване на вашите желания и изисквания, както и конфиденциалност по отношение на вашите проекти;
 • а посредством услугите устен превод и придружаване на чужденци нашият екип от опитни, гъвкави и отдадени на работата си преводачи ще ви помогне да изразите и представите максимално точно и професионалносвоите уникални идеи и инвенции, неповторим стил и почерк. Ние смевашият мост в преодоляването на езиковите бариери и успешното реализиране на бизнес срещи, фирмени презентации, международни преговори, семинари, панаири, изложби. Ние сме вашият гръб за развитието на успешен бизнес.
 Агенция за преводи и легализация Уебтранс

Медицински преводи

Днес все повече българи пътуват в чужбина не само с цел обучение и намиране на работа, но и в търсене на най-квалифицирано медицинско лечение. Затова преводаческа агенция „Уебтранс” се отнася изключително отговорно към преводите на медицински документи. Ние разбираме колко жизнено важен е точният и коректен превод на един медицински документ. Понякога една грешна дума може да бъде фатална и да доведе до много неприятен резултат.

Нашият екип от висококвалифицирани преводачи, професионално тествани и внимателно избирани, специализирани в различни области от медицината, като фармакология, токсикология, урология, онкология, радиология, хематология, кардиология, генетика, имунология, неврология, патология, биотехнологии и микробиология, дентална медицина, работи точно, професионално и всеотдайно за нашите клиенти.

При нужда и по-комплицирани случаи ние имаме на разположение професионални специалисти лекари, които със своята тясна специализация разрешават успешно всеки конкретен казус. Нашите преводачи са прецизни по отношение на всеки документ:

 • анамнеза или история на заболяването, лични регистрационни картони, клинични протоколи, справки, епикризи и клинични картини, резултати от лабораторни и образни изследвания (рентгенови снимки, скенер, ЯМР) изследвания;
 • документи за регистрация на лекарствени средства, инструкции за употреба на лекарствени средства, листовки с информация за пациента;
 • електронни обучения;
 • болнични доклади, медицински статии, протоколи;
 • формуляри за информирано съгласие, въпросници за пациента, съобщени от пациента резултати;
 • маркетингови и търговски документи, материали за обучение;
 • фармакологичен надзор, предклинични и клинични изпитвания, продуктови ръководства, резултати от тестове на фармацевтични препарати;
 • техническа документация на медицинска апаратура, както и всякакви други текстове на медицинска тематика.

Изключително важен е преводът на всички специфични изследвания: пълна кръвна картина, утайка, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хемоглобин, хематокрит, урея, албумин, билирубин, креатинин и пр.

Всички консултации, проведени със специалист, трябва да бъдат точно и прецизно описани – рентгенови снимки, ехографски изследвания, компютърни томографии, ядреномагнитен резонанс, образна диагностика, скенер и др.

Оперативната интервенция също изисква много точно и коректно описание на всички извършени манипулации, особено важно, когато човек търси помощ в чужбина. Медикаментозното лечение или проведената терапия изисква съответните фармакологични познания.

Денталната медицина или популярна у нас под името стоматология е също важен дял от общата медицина. Това са всички детайли, занимаващи се с устройството, функционирането, диагностиката, профилактиката и лечението на заболяванията на зъбите, венците и устната кухина.

За съжаление днес много хора боледуват от онкологични заболявания, което често води до лечение в чужбина.

Педиатрията и неврологията също са сферите с често срещани болести.

Други разпространени заболявания са някои нервни и психични разстройства, стресови заболявания, ментални проблеми. Във всички тези области клиентите ни могат да разчитат на нашата компетентна помощ и услуги.

Карта