XADO® – технология ( Visit Website )

София XADO® XADO® XADO® XADO® XADO®
XADO ® – технология

XADO® представлява многокомпонентна ситноразпределена смес от природни минерали, добавки и катализатори. Най-важната особеност на състава се състои в това, че компонентите му са способни да създават повърхностен слой на метала в зоните на триене и контакт с металокерамичен защитен слой.

XADO® замества текущите ремонти, възстановява компресията на цилиндрите и връща мощността на двигателя, като всичко това постига без механично разглобяване.

Продуктите XADO® създават металокерамично покритие върху всички триещи се метални части и удължават експлоатационния им живот от 2 до 4 пъти.


Презентация

XADO® XADO® XADO® XADO® XADO®

XADO®

XADO® – технология

Продължителната експлоатация на машините води до физическото износване на техните детайли. Този процес напрактика представлява откъсването на атоми и клъстъри от атоми от металната и повърхност и попадането им в маслената система. Това амортизиране предизвиква намаляване на ефективността на работа на механизма, увеличаване на триенето и постепенно повишаване на разходът на енергия и ресурси. Това води в последствие и до тотално износване и появява на необходимостта от цялостно заместване на машината.

Ние предлагаме революционна XADO - технология, която оригинално и извънредно просто решава проблема на триенето. По пътя на въздействие върху дадена триеща се двойка, в режим на експлоатация, ние постигаме оптимално пасване на детайлите, осигурявайки най-малко възможното за тази система триене. Ние предлагаме технология, заместваща необходимостта от ремонт на вашата машина, технология спестяваща вашите пари и време.

ХАДО ТЕХНОЛОГИЯ

Ревитализанта ХАДО е микродисперсна, многокомпонентна смес от минерали с различни добавки и катализатори, чиято основа е патентован в Япония, Германия, Китай, Русия, Южна Африка и САЩ.

ревитализанта е присадка, която третира металните повърхности на износените детайли. Чрез своята ''know - how'' формула, тя консервира детайлите, като създава метaлокерамично покритие, върху тях. Благодарение на него се увеличава КПД-то на механизма, подобрява се точността при неговата работа както и значително се увеличава периода на експлоатацията му.

 

Същността на действие на XADO - технология се изразява в т.нар. процес на ревитализация. А това е именно процес на възстановяване "връщане към живот" на износените детайли. Основата на феномена на ревитализация се състой от набор от физико-химически процеси в резултат, нa което триенето се намалява, драскотините и чертите се заличават.

 

XADO®

 

Как протича износването?
На практика, когато механизма функционира се формира натиск върху триещите се двойки повърхности. Въз основа на екстремното натоварване, топлинната енергия износва и разрушава частите. Ролята на ревитализанта XADO® се изразява в превръщане на тази енергия от деструктивна в такава, която изгражда и създава нова обвивка върху износените детайли.

 

XADO®

Износването на даден детайл е естествен процес породен от прекомерното му използване и благодарение на екстремното натоварване предизвикано от триенето. На снимката можете да забележите появата на следи и драскотини предизвикани от износването. Те водят до появата на хлабини и неточности във функционирането на механизма. Създава се условие за разрушаване на връзките между атомите, разкъсване между тях и загуба на единични или повече атоми. Това увеличава изхабяването и води до пълно износване.

XADO®

XADO® – технология възстановява износените детайли и ги предпазва, чрез здравината на металокерамиката от последващо изхабяване. Ревитализанта XADO® обръща процеса на износването, като създава такива условия, при който се получава нарастване на геометрията и обема на детайлите до техните номинални размери.


Получаването на тези условия е възможно при нанасяне на концентрата XADO® върху триещи се повърхности. Ревитализанта съдържа конструктивен материал, който изгражда новата обвивка и енергиен активатор, който дава възможност излишната енергия от триенето да бъде използвана за създаването на нова защитна метолокерамична обвивка.


Процеса на ревитализация започва в областите на най-голямо износване, а именно там където триенето е най-голямо. Това са места където целостта на металната повърхност е нарушена и връзките между атомите на метала са разрушени / 1 /. Попадайки именно там гел-ревитализанта прилепва, като магнит, към металната повърхност.


След старта на задвижване на механизма, енергийният активатор на XADO® събира прекомерната топлинна енергия, като я превръща и пренасочва в доизграждане на кристалната структура на металните атоми. Тази нова обвивка се формира върху повърхността на старите износени детайли / 2, 3 /. Между метала и металокерамичния слой няма рязка граница.


XADO®-технология притежава способност на дифузия като обработва и преобразува кристалния релеф на метала в дълбочина до 30 микрона

XADO®

След няколко минути на действие на процеса на ревитализация, металокерамична основа се формира върху износената повърхност. Благодарение на нея, хлабината в механизма се отстранява. Отделената енергия се намалява и съответно нарастването на новата обвивка се прекратява / 4 /. Едновременно протича дифузия между метала и металокерамичната основа и на практика това е последният етап от процеса на образуване на новата обвивка. По този начин дефекта породен от износването се премахва и механизма се връща към нормално функциониране. След първите няколко часа на работа новоизградената повърхност става все по-издръжлива.

 

Продукти

XADO® XADO® XADO®
   

 

XADO® XADO® XADO®
     
XADO® XADO® XADO®
     
XADO® XADO® XADO®
   

 

XADO® XADO® XADO®
     
XADO® XADO® XADO®
     
XADO® XADO® XADO®
     

XADO®

ЦЕНОРАЗПИС
В СИЛА ОТ 01.10.2014г.

N ПРОДУКТИ ОПАКОВКА ЦЕНА В ЛЕВА КОЛИЧЕСТВО ЗА
ЕДИН ЕТАП
1 XADO ЗА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ блистер -
9 мл.
20,40 9 мл. на 3 - 10
литрa масло
2 ХАДО ЗА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ блистер -
9 мл.
22,20 9 мл. на 3 - 10
литрa масло
3 XADO ЗА ЦИЛИНДРИ блистер -
9 мл.
12,00 9 мл. за един цилиндър
4 ЕДНА СТЪПКА блистер -
27 мл.
75,00 27 мл. на 3 - 10 литрa масло
5 ЕДНА СТЪПКА МАКСИМУМ 225 мл. 90,60 225 мл. на 3 - 10 литрa масло
6 ХАДО ТУНИНГ 225 мл. 39,00 225 мл. на 3 - 10 литрa масло
7 XАДО ЗА МЕХАНИЧНИ
СКОРОСТНИ КУТИИИ
блистер -
9 мл.
20,40 9 мл. на 1 - 2
литра масло
8 ЕХ 120 МЕХАНИЧНИ СКОРОСТИ спринцовка
8 мл.
25,2 8 мл. на 1 - 2
литра масло
9 ЕХ 120 ЗА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ спринцовка
8 мл.
25,2 8 мл. на 5 - 8
литра масло
10 МАКСИМУМ ЗА СКОРОСТИ спринцовка
30 мл.
54,00 30 мл. на 8
литра масло
11 ХАДО ЗА ХИДРАВЛИКИ блистер -
9 мл.
22,20 9 мл. на 1 - 2
литра масло
12 ЕХ 120 ЗА ХИДРАВЛИКИ спринцовка
8 мл.
25,20 8 мл. на 1 - 2
литра масло
13 XADO ЗА ГОРИВНА СИСТЕМА /ДИЗЕЛ/ блистер -
9 мл.
20,40 9 мл. на 5
литра масло
14 XADO ЗА ГОРИВНА СИСТЕМА /БЕНЗИН/ спрей -
10 мл.
24,00 10 мл. на 5
литра на масло
15 ЕХ 120 ГОРИВНА СИСТЕМА спринцовка
8 мл.
25,20 8 мл. на 5
литра масло
16 ЕХ 120 МОТО спринцовка
4 мл.
13,00 до 1 000 куб. см.
17 ЕДНА СТЪПКА блистер -
27 мл.
75,00 27 мл. на 3 - 10 литрa масло
18 МАГНУМ ЗА ДВИГАТЕЛИ блистер -
90 мл.
135,00 90 мл. на 41 литрa масло
19 МАКСИМУМ ЗА КАМИОНИ 950 мл. 180,00 950 мл. на 45 литрa масло
20 Максимим за скоростна кутия /камиони/ блистер -
50 мл.
105,00 50 мл. за
25 литрa масло
21 Максимум за хидравлика /камиони/ блистер -
30 мл.
55,00 30 мл. за
5 литрa масло
22 10W-40 SL/CF МОТОРНО МАСЛО 1 л. 13,80 + 20% удължена смяна на масло
23 10W-40 SL/CF МОТОРНО МАСЛО 4 л. 49,20 + 20% удължена смяна на масло
24 10W-40 SL/CI-4 МОТОРНО МАСЛО 1 л. 13,8 + 20% удължена смяна на масло
25 10W-40 SL/CI-4 МОТОРНО МАСЛО 4 л. 49,20 + 20% удължена смяна на масло
26 10W-40 SL/CI-4 МОТОРНО МАСЛО 5 л. 60,00 + 20% удължена смяна на масло
27 15W-40 SL/CI-4 МОТОРНО МАСЛО 1 л. 12,00 + 20% удължена смяна на масло
28 15W-40 SL/CI-4 МОТОРНО МАСЛО 4 л. 45,00 + 20% удължена смяна на масло
29 15W-40 SL/CI-4 МОТОРНО МАСЛО 5 л. 55,00 + 20% удължена смяна на масло
30 5W-40 SL/CF МОТОРНО МАСЛО 1 л. 16,90 + 20% удължена смяна на масло
31 5W-40 SL/CF МОТОРНО МАСЛО 4 л. 60,00 + 20% удължена смяна на масло
32 5W-40 SМ/CF МОТОРНО МАСЛО 1 л. 16,90 + 20% удължена смяна на масло
33 5W-40 SL/CF МОТОРНО МАСЛО 4 л. 60,00 + 20% удължена смяна на масло
34 5W-30 SM/CF МОТОРНО МАСЛО 1 л. 18,20 + 20% удължена смяна на масло
35 5W-30 SM/CF МОТОРНО МАСЛО 4 л. 66,00 + 20% удължена смяна на масло
36 0W-30 SL/CF МОТОРНО МАСЛО 1 л. 31.80 + 20% удължена смяна на масло
37 0W-30 SL/CF МОТОРНО МАСЛО 4 л. 120.00 + 20% удължена смяна на масло
38 5W-30 504/507 МОТОРНО МАСЛО 1 л. 20,80 + 20% удължена смяна на масло
39 Четири-тактово масло 10W-40 4T 1 л. 20,40 + 20% удължена смяна на масло
40 Хидравлично масло CHF 500 мл. 20,40 + 20% удължена смяна на масло
41 Трансмисионно масло 75W90 3/4/5 1 л. 29,90 + 20% удължена смяна на масло
42 Трансмисионно масло 80/W90 3/4/5 1 л. 19,90 + 20% удължена смяна на масло
43 СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ DOT4 500 мл. 18,00 синтетична спирачна течност
44 СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ DOT4 1 л. 30.00 синтетична спирачна течност
45 Грес за карета 125 мл. 15,00 за 2 катера
46 Защитна грес 10% 125 мл.
9,90
за 2 катера
47 ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ГРЕС 50% 125 мл. 19,90 за 2 катера
48 Ремонтна грес 80% 125 мл. 29,90 за 2 катера
49 АНТИДЪЖД 320 мл. 12,00 за няколкократна употреба
50 СПРЕЙ ЗА
АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК
320 мл. 9,00 за няколкократна употреба
51 СПРЕЙ ЗА КОЖА 320 мл 12,00 за няколкократна употреба
52 СПРЕЙ ЗА ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛ 320 мл 12,00 за няколкократна употреба
53 ХАДО АНТИ-КОРОЗИЯ 300 мл. 9,00 за няколкократна употреба
54 ХАДО АНТИ-КОРОЗИЯ 500 мл. 11,00 за няколкократна употреба
55 ПРОНИКВАЩА СМАЗКА 500 мл. 11,00 за няколкократна употреба
56 Почистване на дроселова клапа 320 мл. 10,00 за няколкократна употреба
57 АНТИКОКС блистер -
10 мл.
4,80 10 мл. на един цилиндър
58 ПЕТРОЛТАНК блистер -
10 мл.
4,80 10мл. на 20 л.
превантивно
10 мл. на 50 л.
59 ДИЗЕЛ-ЛИКС блистер -
10 мл.
4,80 10 мл. на 20 л.
превантивно
10 мл. на 50 л.
60 Витафлаш - промивка 250 мл. 12,80 до 7 литра
61 Уплътнител за радиатори стоп лийк 250 мл. 12,00 до 12 литра
62 XAДO ЗА НАРЕЗНИ ЦЕВИ
ННА ОРЪЖИЯ
блистер -
9 мл.
24,00 Червен, жълт
и зелен гел
63 Снайпекс блистер -
27 мл.
45,00 за един етап
64 СМАЗКА ЗА ОРЪЖИЕ
Gun cleaning
спрей -
75 мл.
66,60 за ежедневно приложение
65 СМАЗКА ЗА ОРЪЖИЕ
Gun cleaning
спрей -
500 мл.
14.04 за ежедневно приложение
66 СМАЗКА ЗА ОРЪЖИЕ
Gun conserving
спрей -
75 мл.
6,60 при складиране
67 СМАЗКА ЗА ОРЪЖИЕ
Gun conserving
спрей -
500 мл.
14,.04 при складиране
68 ПЯНА ЗА ОРЪЖИЕ спрей -
500 мл.
118.96 за ежедневно приложение

*Позициите, се доставят след предварително съгласуване и поръчка.
*Предлагаме отстъпки за магазини и сервизи.

 

* Позициите, се доставят след предварително съгласуване и поръчка

 

Карта

 

XADO®

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

 


XADO® – технология - София


XADO® – технология - София

0876 869 630

София, локалното платно на Околовръстен път и пресечката с бул. Черни връх

XADO® – технология

 

XADO®