XADO®

  • XADO®

    XADO®

    XADO - технология се изразява в т.нар. процес на ревитализация. А това е именно процес на възстановяване връщане към живот на износените детайли.

 

XADO® – технология

Продължителната експлоатация на машините води до физическото износване на техните детайли. Този процес напрактика представлява откъсването на атоми и клъстъри от атоми от металната и повърхност и попадането им в маслената система. Това амортизиране предизвиква намаляване на ефективността на работа на механизма, увеличаване на триенето и постепенно повишаване на разходът на енергия и ресурси. Това води в последствие и до тотално износване и появява на необходимостта от цялостно заместване на машината.

Ние предлагаме революционна XADO - технология, която оригинално и извънредно просто решава проблема на триенето. По пътя на въздействие върху дадена триеща се двойка, в режим на експлоатация, ние постигаме оптимално пасване на детайлите, осигурявайки най-малко възможното за тази система триене. Ние предлагаме технология, заместваща необходимостта от ремонт на вашата машина, технология спестяваща вашите пари и време.

ХАДО ТЕХНОЛОГИЯ

Ревитализанта ХАДО е микродисперсна, многокомпонентна смес от минерали с различни добавки и катализатори, чиято основа е патентован в Япония, Германия, Китай, Русия, Южна Африка и САЩ ревитализанта е присадка, която третира металните повърхности на износените детайли. Чрез своята ''know - how'' формула, тя консервира детайлите, като създава метaлокерамично покритие, върху тях. Благодарение на него се увеличава КПД-то на механизма, подобрява се точността при неговата работа както и значително се увеличава периода на експлоатацията му.

Същността на действие на XADO - технология се изразява в т.нар. процес на ревитализация. А това е именно процес на възстановяване "връщане към живот" на износените детайли. Основата на феномена на ревитализация се състой от набор от физико-химически процеси в резултат, нa което триенето се намалява, драскотините и чертите се заличават.

Как протича износването?

На практика, когато механизма функционира се формира натиск върху триещите се двойки повърхности. Въз основа на екстремното натоварване, топлинната енергия износва и разрушава частите. Ролята на ревитализанта XADO® се изразява в превръщане на тази енергия от деструктивна в такава, която изгражда и създава нова обвивка върху износените детайли.

Износването на даден детайл е естествен процес породен от прекомерното му използване и благодарение на екстремното натоварване предизвикано от триенето. На снимката можете да забележите появата на следи и драскотини предизвикани от износването. Те водят до появата на хлабини и неточности във функционирането на механизма. Създава се условие за разрушаване на връзките между атомите, разкъсване между тях и загуба на единични или повече атоми. Това увеличава изхабяването и води до пълно износване.

XADO® – технология възстановява износените детайли и ги предпазва, чрез здравината на металокерамиката от последващо изхабяване. Ревитализанта XADO® обръща процеса на износването, като създава такива условия, при който се получава нарастване на геометрията и обема на детайлите до техните номинални размери.

Получаването на тези условия е възможно при нанасяне на концентрата XADO® върху триещи се повърхности. Ревитализанта съдържа конструктивен материал, който изгражда новата обвивка и енергиен активатор, който дава възможност излишната енергия от триенето да бъде използвана за създаването на нова защитна метолокерамична обвивка.

Процеса на ревитализация започва в областите на най-голямо износване, а именно там където триенето е най-голямо. Това са места където целостта на металната повърхност е нарушена и връзките между атомите на метала са разрушени / 1 /. Попадайки именно там гел-ревитализанта прилепва, като магнит, към металната повърхност.

След старта на задвижване на механизма, енергийният активатор на XADO® събира прекомерната топлинна енергия, като я превръща и пренасочва в доизграждане на кристалната структура на металните атоми. Тази нова обвивка се формира върху повърхността на старите износени детайли / 2, 3 /. Между метала и металокерамичния слой няма рязка граница.

XADO®-технология притежава способност на дифузия като обработва и преобразува кристалния релеф на метала в дълбочина до 30 микрона

След няколко минути на действие на процеса на ревитализация, металокерамична основа се формира върху износената повърхност. Благодарение на нея, хлабината в механизма се отстранява. Отделената енергия се намалява и съответно нарастването на новата обвивка се прекратява / 4 /. Едновременно протича дифузия между метала и металокерамичната основа и на практика това е последният етап от процеса на образуване на новата обвивка. По този начин дефекта породен от износването се премахва и механизма се връща към нормално функциониране. След първите няколко часа на работа новоизградената повърхност става все по-издръжлива.

Продукти