Йосини ЕООД

  • Йосини ЕООД

    Йосини ЕООД

    Продажби, отдаване под наем, монтаж/демонтаж, обслужване и проектиране на системи за обслужване на сгради.

 

Йосини ЕООД

ЙОСИНИ ЕООД е основана през 2004г. с основен предмет на дейност:

Продажби, отдаване под наем, монтаж/демонтаж, обслужване и проектиране на системи за обслужване на сгради.

Фирмата ни разполага с обучен и квалифициран персонал за цялостно обслужване на фасади.

Предлагаме оператори на машини, алпинисти, измиване на фасади, монтажни и ремонтни дейности.

BOYU

Фирма ЙОСИНИ ЕООД е официален представител на китайската фирма BOYU Technology.

Предлагаме окачени платформи, съоръжения за обслужване на фасади, придружени със сертификати за употребата им в ЕС.

Продажби

Всички системи и съоръжения, се проектират и изработват по индивидуален проект, според нуждите на клиента и особеностите на обекта.

Отдаване под наем

Фирмата ни отдава под наем строителни скелета, кофраж и различни видове строителни подемници.

За цени и условия - моля попълнете формата за запитване.

Монтаж/Демонтаж

ЙОСИНИ ЕООД разполага с квалифициран персонал за монтажи и демонтажи на:

Строителни скелета и подемници

Машини за обслужване на фасади /BMU/

Системи подсигуряващи срещу падане /fall protection/

Обслужване на сгради

Фирмата ни разполага с обучен и квалифициран персонал за цялостно обслужване на фасади.

Предлагаме оператори на машини, алпинисти, измиване на фасади, монтажни и ремонтни дейности.

Системи предпазващи от Падане

От 2012г. ЙОСИНИ ЕООД е представител на английската фирма LATCHWAYS, предлагаща системи предпазващи от падане - FALL PROTECTION SYSTEMS. Фирмата ни е официално сертифицирана за монтаж, изпитване и подръжка на продуктите произведени и предлагани от LATCHWAYS.

Системите предпазващи от падане, са задължителни съгласно действащите европейски и световни норми. Те се инсталират на всички съоръжения с височина над 6м., като трябва да бъдат подсигурени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на сградата и/или съоръжението.

Окачени платформи и скелета

Предлагаме перманентно монтирани окачени платформи с дължина до 12м. и височина на обслужване 150м., за монтажни дейности и обслужване на фасади.

Предлагаме и скелета от всякакъв тип: - подпорни, обемни и фасадни.

СПП Latchways

Персонална система предпазваща от падане при инспекция и работа на височини. Сертифициране и подръжка на системата, годишни прегледи и обслужване.

Предлагаме индивидуален проект и изпълнение.

Системата е сертифицирана по най-високите световни стандарти.

Подходяща за всякакъв вид покриви, стълбове, кранове, пилони, стадиони и самолетостроенето.