Йоватекс АД

 • Йоватекс АД

  Йоватекс АД

  занимава с преработка на синтетични коприни – текстуриране, точкуване, пресукване и багрене

 

Йоватекс АД

Нашата фирма Йоватекс АД е 100 % частна  и семейна фирма, занимава с преработка на синтетични коприни – текстуриране, точкуване, пресукване и багрене от  1990 г.

Като имаме предвид широкото приложение на полиестерни и полиамидни коприни, наши клиенти са производители на синтенични тъкани , производители на пасматерийни изделия, производители на чорапи и трикотаж. Тези коприни намират приложение и в производството на технически изделия за производството и за бит. Машините и технологиите, с който разполагаме, ни позволяват да преработваме коприни с различнидебелини и приложения.

Фирмата разполага с два цеха със собствен сграден фонд, земя, машини и следните технологии:

 • Технологии и машини за въздушно точкуване
 • Технологии и машини за пресукване на гладки коприни и текстуриран креп
 • Машини за пресукване на текстурирана коприна
 • Машини за производство на тексурирана коприна –полиестерна и полиамидна
 • Високотемпературен апарат за багрене на синтетична коприна.- ПЕК и ПАК. Имаме разработени цветове по наш картел за всеки вид коприна / полиестерна и полиамидна /, а също така и багрим по мостри на клиента. Апарата е с минимално количество - 18 кг.

Продуктите на нашата фирма намират приложение освен в текстилното производство и в производсвото на технически тъкани, и изделия. Благодарение на добрите физико-механични показатели-висока здравина и малка еластичност , полистерната коприна се използва за зашиване на чували и торби .

За тази цел ние предлагаме конец 100 % ПЕК с дебелина 1000 dtex или 1500 dtex във вариант - точкуван конец и пресукан конец.

В зависимост от желанието на клиента и изискванията за изработка на изделията, ние можем да променяме дебелините и суковете на предложените продукти.

Въздушно точкувана синтетична коприна

Целта на тази преработка е да подобри проводимостта на нишката при последващите преработки. С помоща на въздух се образува точка , в която се облитат отделните филаменти и преминават по компактно по пътя си. Тази преработка е подходяща за тъкане и плетeне. По тази технология могат да се преработват текстурирани полиестерни и полиамидни коприни.

Въздушно текстурирана синтетична коприна.

Продуктите на този преработка могат да се използват и в тъкането, и в трикотажната промишленост. При този вид обработка на коприните, могат да се смесват /полиестерни, полиамидни и вискозни /, но трябва да бъдат само гладки коприни.

Изделието тук има по скоро вид на прежда и се използва за изработка на горни спортни облекла, пуловери , детски трикотаж и др. , Към нея има възможност да се прибавят подходящи есетсвени материали.

Пресукване на синтетични коприни.

Продуктите на тази технология са насочени основно към тъкачеството. Целта е да се създаде възможност нишката да преминава при последващата преработка на тъкачния стан , без проблеми.

Ние разполагаме с машини за

 • Пресукване на гладки коприни със сукове от 100 до 3000 сука на метър.
 • Пресукване на текстурираните коприни възможностите са от 50 до 800 сука на метър.

При тази преработка могат да се пресукват и поламидни и полистерни коприни. Тук възможностите са много големи и зависят основно, от вида на изделието , което трябва да се получи.

Пресукани технически коприни.

Здравите технически коприни намират широко приложение при производството на гуми , ленти за елеватори, ремъци ,при производството на бриценти , тенти, най- различни чували и опаковки . В единочки , двойки и тройки до 4000 dtex с 500 с/м.

Наличности на шевни конци за технически изделия- пресукани и точкувани до 1500 dtex.

Багрене на синтетични коприни.

Разполагаме с малък високотемпературен апарат за багрене на полистерни и полиамидни коприни. Работим по наш собствен картел, по PANTONE , но изпълняваме и цветовете представени по мостра на клиента.

Галерия