Мусала Иншурънс Брокер ООД

  • Мусала Иншурънс Брокер ООД

    Застраховане Мусала

 

Застраховка злополука

Мусала Иншурънс Брокер ООД е създаден през 2007 г. с решение  № 62 – ЗБ на КФН. Имаме ясна визия за развитие, която се опира на ценностите върху които е изградена компанията. Това през годините ни даде наша собствена идентичност, споделена от всеки служител в компанията.

  • Имуществени застраховки

Предлагат защита и спокойствие на всеки човек за едни от най-важните неща – дом, офис, предприятие. Покриват се рискове като пожар, природни бедствия и аварии, кражба, отговорности.

  • Aвтомобилни застраховки

Предлагат защита и спокойсвие за вашия автомобил, покриват рискове при ПТП, пожар, кражба, злополуки и отговорност към трети лица.

  • Гражданска Oтговорност

Застраховка злополука на пътниците в средствата за обществен превоз

  • Застраховки на отговорности

Същността е застраховане на гражданската /законовата/ отговорност на Застрахования към трети лица по отношение на вреди, на трети лица както и съдебни разходи по дела срещу Застрахования по искове, покрити от застраховката.

  • Лични застраховки

Личното застраховане има за обект човека и негова основна задача е да подпомогне застрахования, когато неговото здраве и работоспособност са нарушени, вследствие от злополука или някакво заболяване.

  • Селскостопански застраховки

Предлагат защита на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях,вследстрие на природни бедствия, както и за загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели от злополуки, заразни и незаразни болести, клане по необходимост.

  • Застраховки живот

Имат за цел да осигурят финансови средства на близките за застрахованото лице, в случай на негова смърт или на самото лице, при преживяване на договорения срок