Зелена концепция ООД

  • Зелена концепция ООД

    Зелена концепция ООД

    Проектната документация включва: идеен проект, дендрологичен проект, трасировъчен проект, вертикална планировка, количествено - стойностна сметка.

 

Ландшафтна архитектура и дизайн

Проектирането решава редица проблеми свързани, по-късно, с изграждането на градината.

То установява стилът и композицията на градината, трасирането на алейната мрежа и съставните и части - барбекю, детска площадка, различни видове игрища и др.

Функционално разпределя околното пространство и определя точното местоположение на растителността. Установява обема на земните маси, количеството труд и растителност.

Проектната документация включва: идеен проект, дендрологичен проект, трасировъчен проект, вертикална планировка, количествено - стойностна сметка.

Зелена концепция ООД

Зелена концепция ООД

След проектирането на градината и практическото ощъществяване на виждането и усещането ни за нея, следват интензивни грижи за доброто й състояние. Най-общо казано това са сейности, на пръв поглед елементарни - косене, торенсе, различни видове резитби, плевене, кантиране и окопаване, валиране, грапене, вертикутиране, третиране с препарати. Всяко мероприятие трябва да бъде извършвано трайно, системно и с необходимия профсионализъм.

Изграждане

Чертежът, скицата или рисунката, израз на представата ни за околно пространство и ландшафт, от листта, хартия се пренася на терена. Градината придобива обем, колорит и мирис. Тя е естествен преход от дома, офиса към околнатат среда.

Ландшафтна архитектура София