Здравен Център Зонар 13

  • Здравен Център Зонар 13

    Здравен Център Зонар 13

    Компютърна диагностика и терапия на целия организъм за ранно диагностициране на настъпващите болестни изменения в организма .Теоритически основан върху квантовата медицина анализаторът отчита местата със слабо магнитно поле на човешката клетка ...

Здравен Център Зонар 13

Здравен Център Зонар 13

Компютърна диагностика и терапия на целия организъм за ранно диагностициране на настъпващите болестни изменения в организма .Теоритически основан върху квантовата медицина анализаторът отчита местата със слабо магнитно поле на човешката клетка и на базата на него дава здравния статус на организма и показва проблемните зони в техния най- ранен стадий .

В рамките на 5 минути от дланите ви ще бъдат получени 130 жизнено важни показатели за вашето здравословно състояние и ще бъдат отчетени най- ранните признаци на клетъчната промяна на тъканите. Вие ще получите информация за сърце , бели дробове, щитовидна ,задстомашна и хипофизна жлеза , черен дроб , жлъчен мехур , бъбреци, полови органи , млечни жлези , витамино-минералния резерв на организма и биологичната възраст на кръвоносните съдове , състоянието на имунитета , наличие на вируси и бактерии, аура и чакри .

Апаратът е сертифициран със СЕ Германия за безопастност. Апаратът предоставя и био-резонансно лечение наречено честотна компенсация със който на базата на собствените био-вълни се атакуват проблемните зони

Карта